Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

chovatelská liga

Pravidla Chovatelské ligy

platné od roku 2017

 

 

1.Pojem a účel chovatelské ligy

    1.1 Chovatelská liga je dobrovolná soutěž chovatelů účastnících se výstav králíků (dále jen „soutěž“).

1.2 Soutěž je motivačním programem pro členy Klubu ZTd a ZBTd (dále jen „Klub“). Jejím cílem je vést chovatele ke zkvalitnění chovu, účasti na výstavách a chovatelské činnosti.

 

2. Podmínky chovatelské ligy

   2.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze řádní členové Klubu. Pokud se chovatel stane členem Klubu v průběhu běžného roku, započítávají se do soutěže pouze výsledky, kterých dosáhl jako řádný člen Klubu.

   2.2. Do výsledků soutěže budou započítány pouze výsledky hodnocení králíků, kteří jsou v osobním nebo rodinném vlastnictví členů Klubu (rodinným vlastnictvím znamená, že králíka vlastní člen Klubu či jeho přímý příbuzný – tzn. manžel(ka), syn, dcera).

   2.3. Do výsledků soutěže budou započteny pouze výsledky z umístění 1. - 3. místa, které bylo hodnoceno a bylo na něj uděleno ocenění v podobě diplomu.

2.4. Pakliže se chce chovatel soutěže zúčastnit, je povinen předložit naráz, tzn. jedním aktem, veškeré výsledky z chovatelských akcí (výstav králíků). Výsledky se dokládají do 31. 12. Běžného roku pouze písemně (zejm. se jedná o kopie diplomu, kopie certifikátu Šampiona ČR, kopie kartičky Čekatele šampiona ČR, kopie oceňovacího lístku atd.), a to členovi výboru Klubu, který je stanoven jako zapisovatel soutěže. Pokud chovatel nenahlásí a řádně nedoloží výsledky, nemůže již později nárokovat započítání bodů soutěže.

 

3. Vyhodnocení chovatelské ligy

   3.1. Výsledky soutěže jsou vyhodnocovány za běžný kalendářní rok (tj. od 1. 1. do 31. 12.) a to prostřednictvím sumarizace přepočtového bodového hodnocení (viz bod 4).

 3.2 Výsledky budou vyhlášeny na následující výroční členské schůzi. Ocenění získají chovatelé na 1. – 5./10. místě (dle celkového počtu přihlášených chovatelů).

3.3 Výsledky budou následně uveřejněny na webových stránkách Klubu.

 

4. Bodové hodnocení

   4.1. Tabulka bodového hodnocení:

 

Výstavy pořádané Klubem:

Vítěz výstavy BOB                                           200

1. místo v kategorii                                             90

2. místo v kategorii                                             80

3. místo v kategorii                                             70

 

navíc v kategorii novošlechtění:

Výrok – novinka dobrá                                      70

Výrok – novinka velmi dobrá                          100

Výrok – novinka výborná                                 150

 

Získání kartičky Čekatele šampiona                   20

Účast králíka na výstavě                                       5

                                               

Výstavy pořádané přímo ČSCH („mimo-Klubovými“ organizačními složkami)

Výrok – novinka dobrá                                      70

Výrok – novinka velmi dobrá                          100

Výrok – novinka výborná                                 150

Čestná cena                                                       200

Vítězství kategorie                                             250 (dle podmínek jednotlivých výstav – např. nejlepší samec/samice výstavy, nejlepší kolekce výstavy)

2. místo kategorie                                              200 (dle podmínek jednotlivých výstav – např. nejlepší samec/samice výstavy, nejlepší kolekce výstavy)

3. místo kategorie                                               150 (dle podmínek jednotlivých výstav – např. nejlepší samec/samice výstavy, nejlepší kolekce výstavy)

U kolekcí se započítají body za každého králíka.

Účast králíka na výstavě                                         5

 

 

Další:

Získání titulu Český šampion                          100 (tzn. vydání certifikátu Českého šampiona)

 

 

4.2 Jednotlivé body se hodnocenému králíku na výstavě sčítají s výjimkou bodů za účast. Body za účast králíka na výstavě se započtou jednou.

Tzn. např. získal–li králík na klubové výstavě ocenění BOB (200 bodů), 1. místo v kategorii (90 bodů), kartičku Čekatele šampiona (20 bodů) a 5 bodů za účast, získá chovatel za králíka na jedné výstavě celkem 315 bodů.

 

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1 V případě nejasností o udělení bodového ohodnocení rozhoduje s konečnou platností výbor Klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na členské schůzi konané dne 25. 3. 2017 v Praze – Modřadnech.

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode