Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z výborové schůze 30.11.2013

 

Ke stažení zde:

výbor_30.11.13.docx (15,2 kB)

 

Zápis z výborové schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  30.11.2013 v Novém Bydžově

 

Přítomno: 5 členů

Omluveno: 0 členů

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) Zahájení schůze, odsouhlasení programu.

2) Volba jednotlivých funkcí ve výboru.

3) Úkoly výboru vyplývající z členské schůze.

4)  Diskuse, ukončení schůze.

 

 

1) Zahájení schůze, odsouhlasení programu.

Přítelkyně Lucie Petkovová zahájila výborovou schůzi v 16:50 hod a vyzvala přítomné k odsouhlasení programu.

 

Program schůze byl odsouhlasen.

 

Souhlas:   5            Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

2) Volba jednotlivých funkcí ve výboru.

Přítelkyně Lucie Petkovová vyzvala přítomné k navržení funkcí ve výboru.

 

Výborová schůze se usnesla následovně:

 

Předsedkyně Klubu: Lucie Petkovová

Jednatelka a pokladník Klubu: Bc. Aneta Glaubaufová

Zástupce pro Čechy: Zdenka Neumannová

Zástupce pro Moravu a Slezsko: Mgr. Alena Otrubová

Poradce chovu Klubu: Marcela Burešová.

 

Navržené kandidáty na jednotlivé funkce výborová schůze schválila.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

3) Úkoly výboru vyplývající z členské schůze.

a) prvý úkol vyplývá z bodu 4) zápisu členské schůze, cit: „Úkolem nově zvoleného výboru Klubu bude sepsání a rozeslání výzev bývalým členům výboru. Toto jednotné podání by mělo obsahovat výzvu o protokolární předání všech dokumentů a dokladů náležících Klubu.  Předání by mělo proběhnout ihned, nejpozději však do data konání další členské schůze v Lysé n. Labem dne 11.1.2014. Konkrétní termín předání stanoví nově zvolený výbor Klubu a s měsíčním předstihem oznámí bývalým členům výboru.“

 

Výbor se usnesl, že výzvy zpracuje a rozešle dotčeným osobám předsedkyně Lucie Petkovová, a to s měsíčním předstihem. Termín protokolárního předání byl stanoven na úterý 7.1.2014 od 18:00 hod, a to na adrese: R.E.F. Czech, Hennerova 220/25, Praha 5.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

b) druhým úkolem vyplývající z bodu 6) zápisu členské schůze, cit.: „Úkolem pro nový výbor je zjistit zda je možné, abychom měli sídlo Klubu v sídle ČSCH a na nejbližší členské schůzi se rozhodne na jakou adresu bude sídlo Klubu převedeno.“ 

 

Výbor se usnesl, že informaci zjistí přítelkyně Aneta Glaubaufová do členské schůze konané v Lysé n. Labem dne 11.1.2014.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

c) další úkol opět vyplývá z bodu 6) zápisu členské schůze. Jedná se o založení účtu a zajištění potřebných dokumentů a potvrzení nutných k jeho založení.

 

Výbor se usnesl, že založení účtu Klubu a k tomu získání potřebných náležitostí (např. zajistění „zelené“ evidenční karty čsch, potvrzení čsch, a dále pak zajištění potvrzení od českého statistického úřadu o IČO,  atd.) bude mít na starosti předsedkyně Lucie Petkovová a jednatel + pokladník Aneta Glaubaufová. Účet bude založen neprodleně – jakmile budou získány veškeré potřebné dokumenty a doklady.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

d)  úkol vyplývající ze zápisu členské schůze (bod 9) a 10) ) se týká vypracování výstavního a registračního řádu.

 

Výbor se usnesl, že výstavní a registrační řád vypracují v nejbližší možné době - dle svých časových možností přítelkyně Lucie Petkovová a Aneta Glaubaufová, a předloží jej k připomínkování výboru a následně členské schůzi.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

e) poslední úkol vyplývající z bodu 10) zápisu členské schůze se týká změny občanského zákoníku. Výbor Klubu bude muset v nadcházejícím období zjistit další informace a případně zařídit změnu názvu Klubu.  

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

4)  Diskuse, ukončení schůze.

Předsedkyně Petkovová upozornila, že na minulé schůzi konané v dubnu r. 2012 v České Lípě bylo odsouhlaseno, že kartičky čekatele šampiona budou vydávány od udělených 94 bodů. Tehdy nevzešlo usnesení ve známost, tudíž předsedkyně navrhuje, aby se takto stalo od 1.1.2014.

 

Souhlas:   5             Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

Schůze byla ukončena v 17:35 hod.

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová Aneta

 

Zkontrolovaly: Petkovová Lucie

Neumannová Zdena

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode