Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Etika chovu

 

 Teddíkovo desatero

1/ Chovejte mě s láskou.

2/ Sežeňte mi byteček, kde budu spokojeně bydlet.

3/ Vyberte mi veterináře, který se o mě bude starat, bude mě pravidelně očkovat a poskytne mi i další nezbytnou veterinární péči.

4/ Mazlete se se mnou, česejte mě, učte poslušnosti a čistotnosti.

5/ Když mi budete dávat kvalitní stravu, budu tu s vámi dlouho a rád, nepřekrmujte mě, prosím.

6/ Než mi necháte miminka, předem vše důkladně zvažte a promyslete. Pamatujte, že správný výběr ramlíka a ramlice dělá chovatele.

7) Pokud jsem samička, potomky mohu mít až od mé plnoletosti, což je 6 a více měsíců. Nepřetěžujte mě přílišným počtem odchovů, zkracujete mi život.

8) Moje miminka neodstavujte příliš brzy, až v osmi týdnech či později. Miminkům najděte hodné páníčky, kteří se o ně dobře postarají.

9) Spolu s mými miminky předejte i výpis předků a dobrou vizitku spolehlivého chovatele ochotného pomoci a poradit.

10/ Jsem tu a chci Vám dát vše co mám, neubližujte mi, prosím! 

 

Krátké zamyšlení nad etikou - otázky pro chovatele a majitele králíka

  • Uvědomuji si, že králík je živým zvířetem, které cítí bolest, úzkost, strach podobně jako člověk či jiné živočišné druhy a měl bych se k němu já i lidé z okolí chovat tak, aby prožil kvalitní život?
  • Vím, že péče o králíka spočívá v každodenním čištění kotce či klece, podávání kvalitního krmení 2x denně, podávání pitné vody, a to bez ohledu na počasí či naši dovolenou?
  • Uvědomuji si, že se v případě Zakrslých teddy a Teddy beránků jedná o plemena, která vyžadují pravidelnou péči o srst (vyčesávání min. 2x týdně), ale jsou i poněkud náchylnější k onemocněním (např. zánětlivá onemocnění očí) než jiná plemena králíků a proto je třeba počítat i s mírně vyšší mírou veterinární péče? Jsem ochoten se o králíka postarat i po této stránce a nenechat ho trpět bolestí způsobenou nemocí či úrazem?
  • Zajímám se, v jakých podmínkách můj králík (králíci) žije, zda má dostatečný prostor k životu, zda netrpí nepohodlím (otázka používání roštů), zda mají tolik oblíbené domečky či patra a další vhodné vybavení? Pečuji vedle uspokojování jejich základních životních potřeb (jídlo, voda, hygiena atp.) i o potřeby ostatní? Hopkají spokojeně nebo jen rezignovaně sedí na jednom místě bez možnosti proběhnutí se, protáhnutí, které králíci tolik milují?
  • Jsem člověkem, který má králíčka jako svého společníka a aktivně se o své zvíře (zvířata) zajímá? Nebo jsem tzv. množitelem a chov mě ve své podstatě nezajímá, jde mi spíše o produkci mláďat (u jiných plemen masa, kůže) za účelem zisku? Množitelé věřte, na teddy králících a králících obecně nezbohatnete!!!
  • Nepořizuji si králíka jako živou hračku pro své děti? Zajistím, aby mu nebylo ubližováno a povedu děti k citlivému a jemnému zacházení s králíkem?   Dokáži se o svá zvířata postarat i v době stáří a nabídnu jim domov u sebe či zajistím domov náhradní? Jak je známo, právě stará zvířata určitý stupeň pohodlí a vlídné péče velmi ocení. Pokud nám dali kvalitní odchovy, jistě si přece alespoň určitou míru pozornosti zaslouží!
  • Vytvořit ideální podmínky je velmi těžké a asi by vypadaly tak, že by si králíčci spokojeně hopkali po poli za domem, kamarádili se s divokými králíky a pak se přišli pomazlit a vyspinkat domů. Samozřejmě by je nesměl nikdo ulovit :)))) a nesměli by chytit žádnou nemoc :))) Tak to bohužel nefunguje, ale zvířata by měl skutečně chovat jen ten, kdo je má rád a dbá na kvalitu jejich života. Vědecky řečeno dbá na pohodu chovaného zvířete (welfare), která je tvořena podmínkami fyzické a psychické harmonie mezi zvířetem a prostředím.  

Nezbývá než si přát, aby takových chovatelů, kde láska ze zvířatům skutečně funguje byla naprostá většina.


Závěrem:

Způsob chovu a používané chovatelské metody by měly chovaných zvířatům zajistit dostatečnou kvalitu života a nesmí být v rozporu s předpisy na ochranu zvířat a chovatelskou etikou. Pokud se domníváte, že jsou někým porušovány obecně platné předpisy na ochranu zdraví zvířat, zvířata v držení někoho konkrétního pociťují bolest, prožívají utrpení, upozorněte na to a kontaktute přímo Státní veterinární správu ČR.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode