Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Řád pro evidenci a tetování

 

Interní řád pro evidenci a tetování Klubu chovatelů ZTd a ZBTd

 

Tento řád pro evidenci a tetování je interním dokumentem Klubu chovatelů ZTd a ZBTd (dále jen Klub).

Evidenční a tetovací řád vznikl za účelem lepší možnosti podchycení kvalitních jedinců teddy králíků z tzv. „hobby chovů“. Tzn. u králíků, jež nejsou přímo registrováni ČSCH (novošlechtění). Evidence by měla být jakási záruka kvality – prověření, jedince na výstavě. Tetování, které je zcela odlišné a tudíž nezaměnitelné s tetováním králíků dle „Řádu pro registraci a tetování králíků v ČR“ dle ČSCH, dá Klubu i majitelům králíků možnost jejich průkaznější identifikace. Bude tak umožněno vytvoření databáze prověřených a identifikovatelných teddy králíků a jak chovatelé, tak i případně noví zájemci o plemeno budou mít lepší přehled.  

 

Podmínky evidence – králík:

Klub bude na základě požadavku majitele evidovat a tetovat králíky, kteří splní následující podmínky:

- dosáhli min. 6 měsíců věku (počítáno kalendářně),

- byli ohodnoceni po 6. měsíci života na výstavě a nemají výlukovou vadu.

 

Evidovat a tetovat se bude přímo na vybraných výstavách pořádaných Klubem.

 

 

Podmínky evidence – majitel králíka:

Vždy je nutné předložit při evidenci následující dokumenty:

- 1 x originál + 1 x kopie celého výpisu předků (VP), kde jsou uvedeny minimálně tři generace (tzn. rodiče, prarodiče a praprarodiče).

- 1 x originál + 1 x kopie/opis oceňovacího lístku, kde králíkovi bylo min. 6 měsíců (počítáno kalendářně) a nedostal výluku. Opis se bude činit pověřenou osobou z Klubu a to pouze na výstavě, na níž byl oceňovací lístek udělen. V ostatních případech je povinen předložit majitel králíka jeho kopii.

- 1 x podepsaný souhlas s uveřejněním základních údajů o majiteli a evidovaném králíkovi (souhlas si sami vytisknete z wordu – viz Příloha) – souhlas stačí dodat při prvním registrovaném králíkovi a v případě změn osobních údajů musí být dodán souhlas nový (opravený).

- majitel, který není členem Klubu, předloží evidující osobě k nahlédnutí potvrzení o zaplacení poplatku za evidenci a tetování králíka. Poplatek bude možné uhradit na místě před provedením evidence, případně uhradit předem na účet Klubu. Aktuální ceník za tyto úkony je zveřejněn na webových stránkách Klubu. 

 

Kopie odevzdáte evidujícímu a originály dostanete zpět. Originál VP bude navíc s přiděleným a zapsaným evidenčním číslem, které bude ověřeno  (potvrzeno) razítkem Klubu.

 

Zároveň bude s písemným souhlasem majitelů každý takovýto evidovaný a tetovaný králík (vč. fotky, kontaktu na majitele, uvedení základních údajů o zvířeti – datum narození, barva, hmotnost, délka uší, rodiče) uveden ve speciální sekci na webových stránkách Klubu.

 

 

Evidenční číslo:

V levém uchu bude měsíc a rok narození – př. králík narozen v lednu roku 2014 bude mít v levém uchu vytetováno: 1-4.

V pravém uchu bude uvedeno pořadové číslo evidence vydané Klubem – př. 1, 2, ... 15.

 

Tetování králíka

Přidělené evidenční číslo bude jedinci ihned na místě pověřenou osobou z Klubu vytetováno do pravého ucha králíka.

Pouze takto bude evidence platně dokončena. 

 

 

 

Další povinnosti majitele králíka:

Majitel zaevidovaného a tetovaného králíka je povinen příslušné osobě mající evidence v Klubu na starosti nahlásit jakoukoli změnu o stavu králíka (tzn. úhyn, dodatečný výskyt genetické vady, možnost použití králíka v chovu apod.) či změnu kontaktních údajů majitele králíka (změna jména majitele, změna kontaktních údajů majitele či prodej králíka novému majiteli – kontakt na majitele nového).

Změny týkající se přímo osoby majitele si vyžadují zaslání nového souhlasu s uveřejněním osobních údajů (viz Příloha).

 

Pakliže bude zjištěno, že majitel tyto povinnosti nedodržel, bude z evidenční databáze Klubu vyloučen (a to jak majitel, tak i na něj evidovaní a tetovaní králíci).  

 

Interní evidenční řád Klubu ZTd a ZBTd.docx (18376)

Příloha - souhlas s uveřejňováním informací.docx (11483)

 

 

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode