Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Členská schůze 10. 9. 09

23.10.2009 10:32

Zápis z členské schůze

 

Omluveni: I. Nosová, P. Brejchová, A. Otrubová, P. Kupková (Adamíková), K. Janečková, V. Svobodová.

 

Schůzi vedla: Jana Prokešová

Zapisovatel: Iva Šmrhová

 

Program schůze:

a) Zhodnocení proběhlé klubové výstavy

b) Návrh standardu Zakrslého berana teddy (ZBTd)

c) IČ, účet klubu

d) Výpisy předků, PP, tetování, evidenční čísla, čekatelství šampiona

 

a) Jana Prokešová zhodnotila proběhlou klubovou výstavu a poděkovala za účast na této akci. Účast na výstavě by měla být pro chovatele prestižní záležitostí, čím více chovatelů se bude výstav účastnit tím pro plemeno lépe.

 

b) Návrh standardu ZBTd:

Jana Prokešová seznámila účastníky schůze se skutečností, že vyhotovila návrh standardu pro Zakrslého berana teddy (ZBTd), tak, aby byl k dispozici oficiální standard vypracovaný klubem a aby bylo možno jej přikládat k žádosti o novošlechtění. Předběžný návrh standardu bude poskytnut panu Šípovi k opřipomínkování. Všichni přítomní s tímto postupem souhlasili, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

c) Klub čeká na přidělení IČ. Po jeho dodání Jana Prokešová zařídí účet u Reiffeisen banky. S návrhem souhlasili všichni přítomní, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

d) Výpisy předků

Na webu klubu je k dispozici Výpis předků, který, jak bylo odhlasováno (všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování) bude pro členy klubu, kteří VP vystavují závazný. Jedná se o to, aby VP byly jednotné a standardní s dostatkem informací.

 

Průkazy původu - jsou v souladu se směrnicí pro NŠ vydávány chovateli, kteří mají schváleno novošlechtění.

 

S tímto úzce souvisí další bod jednání, kterým je označování zvířat. Zůčastnění se jednomyslně shodli na tom, že všechna zvířata používaná v klubu do chovu musí být označená, buď tetováním nebo přidělenými evidenčními čísly. Evidenční čísla bude možno v klubu nově si vyžádat i na dospělá zvířata (pokud např. někdo z klubu zakoupí zvíře z chovu, kde nejsou označována). Dosud byla evid. čísla přidělována pouze pro odchovy.

Tetováním musí být označovány všechna zvířata z programu NŠ, tedy i jedince nestandardní např. v barvě - viz směrnice pro NŠ.

Tetováním svá zvířata může označovat i chovatel, který se nezabývá NŠ. Shromážděné údaje o jedincích jsou uchovávány př. Václavem Chmelíkem, v klubu jsou údaje shromažďovány do klubové plemenné knihy a slouží pro potřeby klubu a dalšího chovu plemen ZTd a ZBTd – tyto údaje jsou z hlediska dalšího chovu naprosto nezbytnou.

 

Čekatelství šampiona – klub zavedl titul, který bude možné získávat za předvedení velmi kvalitního jedince na výstavě zajišťované klubem. Přesné propozice k získání titulu budou uvedeny na klubovém webu. První kartičky s čekatelstvím šampiona byly na uskutečněné klubové výstavě vydány a to u obou plemen ZTd a ZBTd, další bude možno získat v České Lípě. Klub bude archivovat přehled dosažených čekatelství a titulů Český šampion a zveřejňovat údaje na klubovém webu.

V budoucnu by bylo vhodné, podobně, jako tomu je u jiných plemen králíků, zavést povinnost před uchovněním zvíře předvézt alespoň na jedné výstavě a nechat jej posoudit posuzovatelem delegovaným ČSCH. 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode