Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Členská schůze 21.4.2012

27.04.2012 07:00

Zápis ze členské schůze

omluvena: I.Šmrhová

přítomni: L. Petkovová,E. Piskačová,J. Prokešová,V. Frolíková, V. Svobodová,S. Hrubá,Z. Neumannová,J. Švecová

schůzi vedla: J. Prokešová

zapisovatel: E.Piskačová

 

Schůze byla svolána na 10:00,dostavilo se pouze 8 členů, proto byla schůze v slouladu se stanovami svolána na 13:30.

1)přítomno bylo pouze 8 členů

 

2)I. Šmrhová rezignovala na funkci jednatelky z rodinných důvodů a předsedkyně J. Prokešová za výbor navrhuje na funkci jednatelky E. Piskačovou

 -pro hlasovali všichni, proti nula, zdrželo se nula

 

3)L. Krájská Libánská se z časových důvodů vzdává pokladní činnosti a předsedkyně J. Prokešová za výbor na funkci pokladní V.Frolíkovou

 -pro hlasovali všichni, proti nula, zdrželo se nula

 

4)členská základna odhlasovala výbor klubu v těchto funkcích:

 J.Prokešová -předsedkyně

 E.Piskačová -jednatelka

 I.Šmrhová - člen výboru

 L. Krájská -člen výboru

 V. Frolíková- pokladník

 V.Svobodová -revizní komise

 -p.Kupková a p. Janečková nemají zaplacený členský poplatek tudíž nemohou plnit funkci ve výboru

 -pro hlasovali všichni, proti nula, zdrželo se nula

 

5)členská základna prosí p. Krájskou o předání účetních podkladů za minulý rok a o předání podkladny na výstavě ve Slaném 2012

 

6)členská základna odhlasovala všemi hlasy, že členské poplatky budou hrazeny v listopadu a prosinci a každý rok v tomto termínu bude od každého člena doloženo potvrzení ze ZO o zaplacení poplatku na další rok, vzhledem k těmto změnám dostala za úkol E. Piskačová vypracovat nové členské podmínky do konce května 2012

 

7)členská základna odhlasovala, že všichni členové, kteří mají zaplacený členský poplatek obdrží zalaminované certifikáty

 

8)p.Petkovová do konce května zpracuje standardy křížení králíků, které budou následně zpracovány na web p.Piskačovou

 

9)p.Prokešová připraví na web stránky výzvu o novošlechtění pro všechny členy klubu

 

10)výbor si dal za úkol zamyslet se nad oceňováním chovatelských stanic, z hlediska jejich práce a výstavní činnosti

 

11)bylo odhlasováno, že členové, kteří nebudou mít uhrazený členský poplatek a doložené potvrzení o členství v ZO v řádném termínu, budou vyřazeni         1.1. každého roku z evidence klubu a nebudou jim bydávána evidenční čísla

 

12) evidenční čísla budou vydána pouze mláďatům do 3 měsíců věku

 

13)členové, kteří ukončili své členství a v budoucnu budou mít zájem být opět členy , uhradí klubu zápisné, které bude zapracováno do ceníku klubu

 

14) bylo odhlasováno zvýšení členského příspěvku na 300,- pro stávající členy na rok 2013,

    noví členové od 1.5.2012 zaplatí 100,- zápisné + členský příspěvek

 

15) výbor zpracuje ceník služeb klubu a zpracuje podmínky pro vydávání evidenčních čísel

 

Všechny body byly jednohlasně odsouhlaseny členskou schůzí.

Do psaného zápisu je možno nahlédnou u p. Piskačové.

Zpracovala E.Piskačová

 

 

 

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode