Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Několik poznámek k článku

02.01.2010 09:03

 Článek „Králíci teddy aneb Kam s nimi“, uveřejněný v měsíčníku Českého svazu chovatelů – Chovatel, ročník 49, rok 2010, jehož autorem je Stanislav Maxa, měl zřejmě prapůvodně záměr ukázat jiný pohled na nově chovaná plemena zakrslého králíka (tzn. Zakrslý teddy a Zakrslý teddy beránek) a pokusit se zdůraznit, že je nutné určení, mimo jiné především genotypu tohoto plemene, aby bylo do budoucna možné jej uznat jako samostatné plemeno a zařadit do vzorníku plemen králíků. Článek však do značné míry postrádá objektivitu a pouze bezostyšně ryje do snahy o šlechtění Zakrslého teddy jako nového plemene. Mnozí chovatelé se nad tímto článkem pozastavili.

 

Nechme ale stranou emoce, které u části čtenářů článek mohl vyvolat. Konstatujme fakta, která se chovatelů teddy králíků týkají a přejme si, aby se chovatelé mezi sebou dovedli vzájemně tolerovat a to i v přesto, když chovají doposud neobvyklé plemeno či plemena, rovněž v případě, kdy se snaží o novošlechtění. Přejme si, aby chovatelé sdružení v Českém svazu chovatelů dovedli vzájemně spolupracovat, pomáhat si, to je to, co je cenné a opravdu přínosné a je to rovněž jedním z důvodů, proč bylo sdružení jakým je Český svaz chovatelů v minulosti založen.

 

Teddy králíci jsou obecně relativně novým, zajímavým a v současnosti poměrně populárním plemenem zakrslého králíka. Známe jak teddy králíky krátkouché, tak zakrslé berany teddy. Ani teddy krátkouší, ani zakrslí teddy berani nejsou uznáni jako samostatné plemeno - nenalezneme je ve Vzorníku plemen králíků Ing. J. Zadiny, ani ve vzornících plemen králíků v jiných zemích. Protože se jedná o plemena, která nejsou dosud uznaná, nýbrž se na jejich šlechtění pracuje, není možno je posuzovat tak, jak posuzujeme jiná, již uznaná plemena králíků. Teddy králíci byli šlechtěni jako domácí mazlíčci (pets), je to jejich minulost a do značné míry také současnost. Proto jsou také označováni jako hobby králíci nebo chcete-li jako společensko-sportovní plemeno králíka. Nikdo od současných teddy králíků nemůže očekávat, že budou zcela odpovídat požadavkům současného návrhu standardu plemene, které bylo vytvořeno poměrně nedávno za pomoci posuzovatelů Českého svazu chovatelů. Ano, současní teddy králíci v mnohém nesplňují požadavky na typ a tvar těla, ani požadavky na barvu a kresbu... Na jejich šlechtění a mnohém dalším se prozatím pracuje za cenné podpory a pomoci nadšenců, dlouholetých chovatelů také jiných plemen králíků. Za dosavadní pomoc při naší práci děkujeme.

 

Jakožto chovatelé teddy králíků se radikálně distancujeme od prvé věty pana Maxy, který v ní uvádí, že králík teddy je živá hračka pro děti. To je však hluboký a smutný omyl. Dovolte toto uvést na pravou míru. Teddy králíci svým zjevem plyšovou hračku sice připomínají, ale rozhodně to fakticky žádné hračky nejsou. Každý člověk, zvláště pak chovatel, by si měl uvědomovat, že jde o živého tvora, který má své potřeby a to jak fyziologické, tak psychické – tzn. shrnuto zvíře potřebuje mít zajištěnou potravu, dobrý zdravotní stav a péči. Na rozdíl od hračky je králík schopen dávat určitou zpětnou vazbu. Králíka, nebo jakékoli jiné zvíře, nemůžete odložit do kouta na polici a pak si jej půl roku ani nevšimnout . . .Za správný přístup ke zvířatům rozhodně nelze považovat navádění k tomu, aby dítě považovalo zvíře za hračku. Zvláště malé děti dokáží být nechtěně velmi kruté. Naopak žádoucí je, když si dítě od útlého věku s pomocí dospělých začně uvědomovat, že se jedná o živého tvora se svými potřebami a nároky (toto platí obecně i pro plemena určená na výkrm). V ČR fungují různé chovatelské kroužky, kde jsou vedle koní např. také teddy králíci, děti se o ně učí pečovat odpovídajícím způsobem. Takovéto aktivity náš chovatelský klub podporuje a vítá.

 

Ani to, že se teddy králíkům píší jména neznamená, že jde o hračku ani to není třeba nějak zesměšňovat. Spíše toto odpovídá jinému přístupu části chovatelů, kteří mnohdy současně chovají psy, kočky, morčata, potkany atp, kde je běžné, že chovatel má svoji chovatelskou stanici a své odchovy pojmenovává jmény dle písmen abecedy (první odchov odpovídá písmenu A atd). Naproti tomu u králíků je tradicí králíky označovat pouze tetováním, které je transparentnější (u některých zájmových chovů zvířat je možné i čipování). Pokud ale někdo chová hobby králíka plemene, které není dosud uznáno, pro tyto účely postačí označovat jinak než tetováním (např. jménem a evidenčním číslem). Tento systém označování funguje bez problémů např. v chovu ušlechtilých morčat pod záštitou Českého svazu chovatelů již řadu let. Upozorňuji, že teddy králíci z novošlechtění jsou klasicky tetováni v souladu se směrnicí o novošlechtění.

 

Další mýlkou je ta skutečnost, že dle výše uvedeného článku teddy králíky chová pouze několik chovatelů v ČR. To již delší dobu není pravda. Jak je vidět již např. z pouhých inzerátů na internetových serverech, těch, kdo množí (záměrně píšeme množí) teddy králíky je mnoho a mnoho – jen část z nich je členů ČSCH a pouze hrstka chovatelů z celkového počtu je sdružená v chovatelském klubu, kde se snažíme o cílené šlechtění a o zodpovědný přístup k chovu králíků. Z této snahy jaksi logicky vyplynula také potřeba pořádat výstavy, kde se před zraky chovatelské a laické veřejnosti vyberou ti jedinci, kteří mají určité přednosti, a proto je vhodné je zařadit do dalšího chovu. Na druhé straně se poukáže na zápory, tedy vady přípustné a nepřípustné. Poukazujeme na to, že veřejné posuzování je veřejností velmi dobře přijímáno, navíc je možno klást dotazy na posuzovatele, což je pro chovatele značně přínosné. Zvýší se tak erudice chovatelů, což je velmi žádoucí a to právě u dosud neuznaného plemene, kterým zakrslý teddy je. Klub se prostřednictvím výstav a článků v tisku snaží o propagaci chovu králíků a za krátkou dobu svého působení přivedl mezi nás, členy Českého svazu chovatelů pěknou řádku nových, nadšených chovatelů. Mnoho z těch, co začalo u jednoho plemene (teddy králíci) našlo cestu k dalším, již uznaným plemenům a k chovu králíků obecně.

 

Fakta o činnosti klubu:

 

Název klubu: Klub chovatelů králíků Zakrslých teddy a teddy beránků.

 

Chovatelský klub ČSCH plemen ZTd a ZBTd byl založen na ustanovující schůzi dne 25. 4. 2009 v České Lípě

 

Počet členů k 31. 12. 2009 - 33 osob 

 

Aktivity klubu: Propagační činnost - články o teddy králících vyšly v Planětě zvířat, Chovateli, Chovatelském magazínu, Receptáři, rovněž teddy králíci byli prezentováni v pořadu ČT. V rámci projektů Ráj teddíků byla Lindou Krajsou Libánskou et. al. vydána Kniha kamarádi, která pojednává o teddy králících. Klub má své webové stránky www.zakrsly-teddy.webnode.cz , vydává internetový Zpravodaj, tištěné informační letáky, samolepky klubu a mnohé další, jejichž prostřednictvím propaguje chov teddy králíků a králíků obecně na výstavách klubu a výstavních expozicích - pořádáno v součinnosti s ČSCH. Snaha o cílené šlechtění opět v součinnosti s ČSCH – v současné době je schváleno novošlechtění u několika barevných rázů – ZTd: bílý, červený, modrý a u kresebného rázu holandský modrý.

 

Závěrem:

Teddy králíci přinesli mezi veřejnost i chovatele něco nového, pro někoho příjemného a vítaného, pro někoho těžko přijatelného a znepokojujícího. Protože teddy králíci nejsou dosud uznaným plemenem, které je i přesto chováno masově, zůstane zřejmě vždy, nebo alespoň dlouhou dobu nezařaditelné do předem definovaných škatulek, mnohdy i mezinárodních.

Možná, že i přesto můžeme jako chovatelé teddy králíků přinést do klasického králíkaření něco nového. Teddy králíci rozezněli strunu zájmu o králíky u široké veřejnosti a navázali na trend doby chovat králíky jako domácí mazlíky. Je jen na nás, členech ČSCH jak se s touto skutečností vypořádáme, zda ji přijmeme, nebo se proti ní postavíme.

 

Autoři článku:

Iva Šmrhová, Aneta Glaubaufová

 

Klub chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků, www.zakrsly-teddy.webnode.cz

 

Ráj teddíků www.rajteddiku.webnode.cz

Projekt Ráj teddíků můžete podpořit zakoupením knihy o teddy králících pro děti.

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode