Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Speciální výstava teddy králíků Lysá nad Labem + členská schůze 24.11.2018

09.10.2018 12:14

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA ZE STAŽENÍ ZDE

 

ČLENSKÁ SCHŮZE se bude konat dne 24.11.2018 nejdříve od 15:30 hod v areálu Výstaviště Lysá nad Labem. 
 

Program

1) usnášeníschopnost, zahájení schůze

 

2) GDPR

 

3) změna členských podmínek Klubu

Výbor Klubu jednohlasně schválil a členské základně doporučuje přijetí návrhu na následující změnu čl. podmínek:  Zájemce o přijetí do Klubu se musí osobně představit členské schůzi. V případě přijetí se stává členem čekatelem a to na 2 roky od přijetí a zaplacení členského příspěvku. Tento člen čekatel má všechna práva a povinnosti jako člen řádný. O tom, zda se člen čekatel stane po uplynutí 2 let členem řádným, rozhodne členská schůze na svém jednání, případně elektronickým hlasováním. V případě, že během období dvou let dostatečně člen čekatel neprokáže zájem o Klub (zejm. účast a pomoc při výstavách, šlechtění cílového plemene), členská schůze neschválí jeho řádné členství. 

 

4) vydávání potvrzení na novošlechtění

 

5) rodokmeny na prodejná králíčata

 

6) výstavy v roce 2019

 

7) uznávací řízení, úpravy standardů ZTd a ZBTd

 

8) výsledek z řízení ÚOK CHK - př. Filipiová

 

9) přijetí nových členů

 

10) diskuse, ukončení schůze

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode