Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 16. 5. 2015 ve Slaném

13.06.2015 21:19

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd  konané dne  16. 5. 2015 ve Slaném

 

Přítomno:

Celkem: 13 osob – z toho 11 členů Klubu, 2 osoby ucházející se o členství

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) schválení nových členů

3) návrh na změnu ceníku

4) informace o ČSCH

5) diskuse

6) ukončení schůze

 

 

1) První schůze byla v 16:00 hod ukončena, druhá schůze byla zahájena v 16:15 hod. př. Glaubaufovou, která přivítala přítomné členy.

 

2) Druhým bodem programu bylo projednání přijetí nových členů, a to:

 

Kvěšková Renata – chs Nyanga

Hrbek Jakub (mladý chovatel) – chs Teddy De-Luxe

Skalníková Olga  - chs Teddy od Pavlušky

Skalníková Pavla (mladá chovatelka) – chs Teddy od Pavlušky

 

 

Všichni žadatelé o členství v Klubu byli přijati.

 

Souhlas:  11              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

3) Dalším bodem byl návrh př. Glaubafové na úpravu ceníku.

 

Jelikož mají o vstup do Klubu zájem i mladí chovatelé (MCH) a v ČSCH je zavedeno, že MCH mají snížené členství, navrhuji, abychom také měli pro MCH členství poníženo, a to následovně:

 

Nyní všichni při vstupu do Klubu platí za registraci 100 Kč a 300 Kč roční poplatek. Celkem 400 Kč, následně každý rok 300 Kč.  Po změně – pro MCH – 100 Kč registrace a 200 Kč poplatek. Celkem 300 Kč, následně každý rok 200 Kč.

 

Návrh byl jednohlasně přijat. MCH mají snížené členství – 200 Kč za rok.

 

 

Souhlas:  13              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

 

 

 

4) Byla podána informace, že v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, dojde k organizačním změnám v ČSCH. Nyní po všech podsložkách požaduje ČSCH ověřené podpisy od členů výborů a revizních komisí. Nutné vše zaslat do 30. 6. 2015 na svaz dle Metodického pokynu. Za znovuevidenci, je nutné uhradit správní poplatek 6000 Kč, kterému se doufejme vyhneme. IČ máme přiděleno.

Přítelkyně Glaubaufová rozdala členům výboru a revizní komisi blankety, které je nutno nechat ověřit a zaslat do 14ti dnů zpět. Př. Glaubaufová vše zkompletuje a zašle dle pokynu na svaz.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

5) Posledním bodem schůze je diskuse. Všichni přítomní dostali možnost se vyjádřit k problematice chovu teddy králíků a k činnosti Klubu.

 

Již před schůzí bylo od několika členů i nečlenů Klubu sdělena výtka na negativní propagaci teddy králíků (rozchod ve standardu – plemenném znaku) a celkově Klubu teddy králíků přítelkyní Terezou Němcovou (chs Thesia). Její představy se zcela rozcházejí s ideologií teddy Klubu. Přítelkyně Petkovová př. Němcovou telefonicky zkontaktuje a pokusí se dohodnout na změně přístupu př. Němcové či zvážení jejího odstoupení.

 

 

Nikdo další diskusní příspěvky nesdělil.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

 

6)  Přítelkyně Glaubaufová a Petkovová poděkovaly za pozornost, popřály mnoho zdarů v chovu a následně, v 16:40 hod, ukončily schůzi.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Zkontrolovala: Petkovová

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode