Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů ZTd a ZBTd konané dne 21. 11. 2015 v Lysé nad Labem

07.12.2015 22:34

 

Přítomno:

Celkem: 15 členů Klubu (člen má 28 členů)

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) schválení nových členů

3) evidence členů

4) nepracující webmaster Klubu

5) plán výstav na rok 2016

6) neobsazená pozice ve výboru Klubu – koordinátor Morava

7) metodika pro posuzování teddy králíků

8) diskuse

9) ukončení schůze

 

1) Schůze byla zahájena v 16:10 hod. př. Glaubaufovou, která přivítala přítomné členy. Schůze je usnášeníschopná.

 

 

2) Druhým bodem programu bylo projednání přijetí nových členů od r. 2016, a to:

 

Vlastík Suchý – chovatelská stanice: teddy od Princezny, člen ZO Plumlov, zaměření na barvu modrou, nabízí pomoc při organizaci výstav.

 

Eva Morávková – chovatelská stanice: z Paloučku, členka ZO Jičín, nyní má jednoho červeného ZTd, pracuje s mladými chovateli a nabízí sponzoring – chovatelské potřeby.

 

 

Oba žadatelé o členství v Klubu byli přijati.

 

Souhlas:  15              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                   ODSOUHLASENO

3) Dalším bodem bylo projednání řešení vyvstávající situace – jak řešit členy Klubu, kteří nesplní podmínku uvedenou v členských povinnostech, bod č. 4, cit: „Chovatelsky aktivní členové Klubu (ti, jež odchovávají mláďata) musí minimálně jednou za rok vystavit svá zvířata na speciální výstavě pořádané Klubem. Ti, kteří mají povolené novošlechtění se mohou účastnit i (pouze) výstav pořádaných přímo ČSCH.“

 

První návrh řešení situace: Pokud během jednoho roku příslušný člen danou povinnost nesplní, bude z Klubu vyloučen.

 

Souhlas:  7             Nesouhlas: 8       Zdržel se:  0                                 NEODSOUHLASENO

 

Druhý návrh řešení situace: Pokud během jednoho roku příslušný člen danou povinnost nesplní, bude mu Klubem zaslána upomínka a pokud ani v průběhu následujícího (druhého) roku povinnost účasti na výstavě nesplní, bude z Klubu vyloučen.

 

Souhlas:  8              Nesouhlas: 7       Zdržel se:  0                                         ODSOUHLASENO

 

 

Odsouhlasen byl druhý návrh řešení situace, bude zapracován do členských podmínek.

4) Sdělujeme, že bohužel Ing. Köhlerová Alena, která je nynějším webmaster Klubu, dlouhodobě neplní své povinnosti. Proto navrhujeme její odvolání.

 

Souhlas:  14              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  1                                         ODSOUHLASENO

 

 

 

Vzhledem k tomu, že byla Ing. Köhlerová odvolána, byl vznesen na členskou základnu dotaz, zda nemá někdo o pozici zájem. Přihlásila se přítelkyně Klára Švengrová. Bylo vyvoláno hlasování o jejím přijetím za webmastera Klubu.

 

 

Souhlas: 15              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  0                                         ODSOUHLASENO

 

 

Novým webmasterem Klubu se stává př. Švengrová. Během následujícího týdne budou výborem Klubu předána hesla k webu a další případné pokyny.

 

5) Přítelkyně Glaubaufová shrnula předběžný plán výstav na rok 2016:

 

leden – Lysá nad Labem (Petkovová)

květen – Slaný (Glaubaufová)

červen – Kynšperk nad Ohří (Filipiová)

srpen – Humpolec (Švengrová)

23. 7. 2016 - Plumlov (Suchý)

podzim – Lysá nad Labem (Petkovová)

 

Dále bylo upozorněno: nechť se zájemci z řad Klubu, kteří chtějí zorganizovat v r. 2016 výstavu teddy králíků, přihlásí př. Glaubaufové, a to do konce prosince.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

        6) Stále není neobsazena pozice ve výboru Klubu – ZÁSTUPCE PRO MORAVU A SLEZSKO (koordinátor výstav).

 Byl vznesen dotaz, zda má někdo o tuto pozici zájem. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Funkce zůstává stále neobsazená.

7) Přítelem Ing. Blokešem nám bylo sděleno, že se do oceňovacích lístků při výstavách teddy králíků nebudou vypisovat body v jednotlivých pozicích, nýbrž jen konečné bodové hodnocení.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

8) Byla vyhlášena diskuse a přítomní byli vyzváni k tomu, aby sdělili své návrhy a připomínky.

 

 

a) Přítelkyně Švengrová navrhla vytvoření kategorie šampionů na výstavách teddy králíků.

Tzn. do kategorie šampionů musí být zařazeni všichni králíci, jež splní podmínky udělení šampiona (mají 4 kartičky čekatele šampiona). Pakliže majitel králíka takové zvíře přihlásí do jakékoli jiné kategorie, a zjistí se tak v průběhu výstavy popř. po výstavě, bude tento diskvalifikován bez nároku na vrácení výstavních poplatků a hodnocení. Králíkům v této kategorii nebudou udělovány kartičky čekatele šampiona a nebudou se zahrnovat do soutěže o BOB (nejlepšího jedince). V kategorii bude vyhlášen jeden vítěz s možným nárokem na pohár. 

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí návrhu. Návrh byl odsouhlasen s platností od výstavy v Lysé nad Labem, která se koná v lednu.

 

Souhlas: 11              Nesouhlas: 0       Zdržel se:  4                                         ODSOUHLASENO

 

 

 

 

b) Přítelkyně Glaubaufová důsledně upozornila členy na povinnosti zaslání ročních hlášení, potvrzeních o zaslání členských příspěvků u ZO a o zaplacení klubových členských poplatků nejdéle do 31. 12. 2015.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

 

c) Přítelkyně Petkovová apeluje na všechny vystavovatele, aby včasně hradili výstavní poplatky (tzn., že do doby uzávěrky musí být peníze dodány). Pakliže tak některý z vystavovatelů neučiní, nebude považován za řádně přihlášeného – nebude se moci zúčastnit výstavy. Zároveň upozorňuje i ostatní organizátory výstav, aby toto po vystavovatelích důsledně požadovali.   

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

 

d) Přítelkyně Stehnová oznámila, že plánovaná výstava na 12. 12. 2015 v Novém Bydžově se nebude konat. Důvodem jsou závažné organizační neshody s tamní základní organizací.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

e) Jednatelce Klubu byl sdělen návrh př. Trochtovou, chovatelkou nesdruženou v Klubu, o zajištění výstavy teddy králíků v Tečovicích při podzimní výstavě zakrslých králíků.

 

Výbor Klubu se pokusí zjistit podmínky ze strany tamní základní organizace a Klubu chovatelů zakrslých králíků a dále zájem o tuto výstavu z řad členů Klubu.

 

 

 

Nikdo další diskusní příspěvky nesdělil.

 

 

 

 

9) Přítelkyně Glaubaufová a Petkovová poděkovaly za pozornost, popřály mnoho zdarů v chovu a následně, v 16:45 hod, ukončily schůzi.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

 

Zkontrolovala: Petkovová

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode