Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze konané při speciální výstavě v Lysé nad Labem 19.11.2016

14.01.2017 11:05

Zápis z členské schůze konané dne 19. 11. 2016 v Lysé nad Labem

 

Přítomno:

Přitomno:  18 členů Klubu.

(Prezentační listina je součástí zápisu.)

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) návrh nového standardu

3) plán výstav na rok 2017

4) dotazy a připomínky

5) závěrečné usnesení

6) ukončení schůze

 

 

Ad 1)

První schůze byla zahájena v 16:34 hodpředsedkyní. Schůze je usnášeníschopná.

 

Ad 2)

Přibližně před měsícem byl elektronicky všem členům Klubu rozeslán přepracovaný návrh standardu zakrslého teddy králíka. Byl dán prostor pro vyjádření připomínek. Připomínku vznesl jeden člen Klubu s požadavkem o upřesnění návrhu standardu v oblasti kreseb. Vzhledem k relevantnosti připomínky byla tato do přepracovaného návrhu standardu přijata.

Byl přečten přepracovaný návrh standardu přítomným.

Následně vyzvala jednatelka přítomné k hlasování o schválení přepracovaného návrhu standardu.

Přepracovaný návrh standardu zakrslého teddy králíka byl přijat. Přijatý návrh standardu je přílohou tohoto zápisu.

 

Souhlas: 15                               Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 3                                 ODSOUHLASENO

 

 

 

Ad 3)

Př. Glaubaufová a př. Petkovovávznesly na členskou základnu dotaz, jaké výstavy chtějí pořádat v následujícím roce 2017?

 

Konečný návrh je následující:

14. 1. 2017 – Lysá nad Labem (L. Petkovová)

18. 2. 2017 – Litoměřice (A. Radvanská, M. Pivonková)

Polovina března 2017 – Praha (R. Kvěšková)

červen 2017 – Kynšperk nad Ohří/Cheb (B. Filipiová)

květen 2017 – Slaný (A. Glaubaufová)

22. 7. 2017 – Plumlov (Vl. Suchý)

19. 8. 2017 – Humpolec (K. Švengrová, Z. Štefánková)

říjen 2017 – Černovice (L. Štrougalová) ???

- Praha 2017 (R. Kvěšková) ???

listopad 2017 – Lysá nad Labem (L. Petkovová)

prosinec 2017 – Nový Bydžov (Markéta Sanko)

 

Předběžný návrh byl jednomyslně odsouhlasen.

 

Souhlas: 18                               Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                                 ODSOUHLASENO

 

Ad 4)

Byl dán prostor pro návrhy a připomínky:

 

a) Přítelkyně Štrougalová a Filipiová připomínkovaly posuzování výstav teddy králíků – bod ze schválené výroční schůze, tj. neklasifikování králíků s neadekvátní barvou drápů. Byly vyzvány, aby v dostatečném předstihu před následující schůzí zpracovaly návrh nový a ten pak bude na schůzi projednán.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

b) Přítelkyně Stehnová navrhla, aby se teddy králíci posuzovali bez jakýchkoli úlev – tzn. striktní dodržení návrhů standardů pro teddy králíky. Bod bude řešen na následující schůzi – členská schůze bude o tomto bodu hlasovat.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 5)

Členská schůze se usnesela:

1) že souhlasí s přepracovaným návrhem standardu, který bude zaslán k dalšímu schválení standardové komisi ÚV králíků ČSCH.

2) že souhlasí s předběžným plánem výstav na rok 2017.

 

 

Souhlas: 18                               Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                                 ODSOUHLASENO

 

 

 

Ad 6)

V 17:10 hod přítelkyně Petkovová ukončila schůzi.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Kontrolovala: Petkovová

 

Návrh českého standardu Zakrslého teddy (ZTd)

 

Genotyp:

Genotypy odpovídají příslušným plemenům či barevným rázům plemen s normální srstí.

Genotyp + vvfufu (???)

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc            1.        2.       3.      4.      5.      6.

kg                 0,3    0,5     0,7    0,9     1,0     1,2

 

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                   10 bodů

2. Tvar                                           20 bodů

3. Typ                                            20 bodů

4. Srst                                            15 bodů

5. Dle výchozích plemen               20 bodů

6. Dle výchozích plemen               10 bodů

7. Péče a zdraví                                5 bodů

 

Pozice 1. - hmotnost

0,80-0,99 kg    1,00-1,35 kg   1,36-1,45 kg    1,46-1,60 kg

9 bodů               10 bodů          9 bodů            8 bodů

 

Pozice 2. - tvar

Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhá srst zakrývá tvarové nedostatky.

 

Pozice 3. - typ

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína. Vyjma uší, které mají mít délku nejvýše 6, 0 cm.

 (Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.)

 

Pozice 4. - srst

Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Srst připomíná strukturou angoru. Pesíky jsou však zastoupeny ve větším množství. Je rovnoměrně rozložena po celém těle, včetně břicha a hlavy. Délka srsti je 5-8 cm. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. Na břiše se povoluje srst polodlouhá – minimálně 2 cm. Uši jsou v horní třetiněosrstněnynormální srstí, ve spodní třetině je srst polodlouhá a přechází do čelenky.

 

Pozice 5. - plemenný znak

Plemenný znak tvoří čelenka v osrstění hlavy. Čelenka - míní se jí srst na hlavě, která musí být u dospělého králíka dlouhá5 – 8 cm. U uší se rozděluje a padá po stranách do očí králíka, vpředusměrem přes nos dolů.

 

Pozice 6. - barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba

Dle výchozích plemen. Dlouhá srst (nikoli podsada) zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a zkreslené (např. hůře znatelné linie holandské kresby, převislá srst z trupu přes boční znaky durynské kresby).

 

Pozice 7. - péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

 

Přípustné vady:

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Menší odchylky od požadovaného typu těla, užší hrudník, zřetelný krční zářez, velmi tenké a slabé končetiny. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Špičaté uši. Délka 6,1 – 7,0 cm. Uši mohou být v důsledku existence čelenky mírně rozkleslé.

 

Pozice 4.:

Nevyrovnaná délka srstiv důsledku línání (zejména kratší srst na hřbetě). Mírně kratší či delší srst, 4 – 10 cm. Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory – přípustná je delší srst na uších (maximálně 2 cm), nikoli praporky. Přípustná je delší srst na hrudních končetinách.Mírný náznak plstění srsti.

 

Pozice 5.:

Kratší či méně hustá čelenka (minimálně 4, 0 cm).

 

Pozice 6.:

Dle výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

 

 

Nepřípustné vady:

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,60 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá úzká hlava (výluka). Délka uší delší než 7,0 cm (výluka). Uši kratší než 4 cm (neklasifikován).

 

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4 cm a delší než 10 cm (neklasifikován). Výrazně plstnatějící srst (výluka). Převažující struktura angorské nebo liščí srsti (výluka). Dlouhé chlupy na končetinách (výluka).Dlouhá srst na uších – praporky (výluka).

Pozice 5.:

Malá či chybějící čelenka (výluka). Uši osrstěné jako u angory – praporky (výluka).

 Velmi řídká, krátká (pod 4,0 cm) či chybějící čelenka (výluka).

Pozice 6.:

Dle výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode