Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis z členské schůze konané při speciální výstavě ve Slaném 14.5.2016

11.01.2017 19:39

Zápis z členské schůze konané dne 14. 5. 2016 ve Slaném

 

Přítomno:

Celkem:  13

Z toho členů Klubu: 11

Ucházející se členové Klubu: 2

(Prezentační listina je součástí zápisu.)

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) žádosti o přijetí do Klubu

3) informace z Konference

4) informace z ČSCH (registrace Klubu)

5) informace o proběhlém semináři

6) standard teddy králíků + uznávací řízení

7) výstavy

8) dotazy a připomínky

9) ukončení schůze

 

 

Ad 1)

První schůze byla zahájena v 16:05 hodpředsedkyní. Pro nedostatečný počet přítomných členů spolku schopných usnášení byla ukončena.

Druhá schůze byla předsedkyní zahájena v 16:20 hod. Platně se usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Ad 2)

Jednatelka Klubu přijala čtyřu žádosti o přijetí, konkrétně se jedná o následující uchazečky:

 

Adéla Radvanská – Teddychocolate, chová ZTd, ZBTd ve variantách červená, havanovitá, hototská bílá, japanovitá. Je členkou ZO ČSCH Plzeň.

 

Markéta Sanko (Kunstová) – Teddy Miracle, chová ZBTd i ZTd, je členkou ZO ČSCH Nový Bydžov.

 

Monika Fišerová – Teddy z údolí Berounky, chová ZTd v barvě žluté, durynské, japanovité, je členkou ZO ČSCH Modřany.

 

Sylwia Czerwiňska – Teddy Land, Vratislav - Polsko – pasivní zahraniční člen, chová ZTd – bílá, havanovitá, siamská, černá, holandké, hototská bílá, modrá, japanovitá, ZBTd – bílá, žlutá, japanovitá, holandské.

 

Nové členky byly jednohlasně přijaty.

 

Souhlas: 11                                Nesouhlas: 0                   Zdržel se: 0                                  ODSOUHLASENO

 

 

 

Ad 3)

Př. Glaubaufová a př. Petkovová informovaly přítomné, že v březnu proběhla konference ÚOK, na níž byly přítomny.  Nejpodstatnějsí informací je to, že v počtu zaregistrovaných mláďat novošlechtění  teddy králíci jasně vedou. Bylo doporučeno více vystavovat zejména na celostátní výstavě mláďat/dospělých – více bude projednáváno v následujícím  bodě 6). Celostátní výstava by se měla v listopadu konat v Lysé nad Labem.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 4)

V souvislosti se změnou občanského zákoníku, bylo nutné požádat o novou registraci Klubu prostřednictvím ČSCH. V tuto chvíli jsme již registrovaní. Máme nové sídlo, které je od nynějška na adrese sídla ČSCH, tj. Maškova 3, Praha – Kobylisy, korespondenční adresa: Ostravská 3062, Kladno (adresa jednatele, pokladníka Klubu).

Přítelkyně Glaubaufová poděkovala za výbornou spolupráci s paní Popelkovou z ČSCH, která zpracovávala agendu s registracemi spojenou. 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 5)

V březnu se uskutečnil seminář na téma Chov králíků a jejich šlechtění – zúčastnilo se jej přes 20 lidí, čestnými hosty byla paní posuzovatelka Dulíková a př. Jan Kučera, předseda ZO ČSCH Slaný. Přednášel předseda sboru posuzovatelů, Ing. Josef Blokeš. Spolupráce na zajištění akce s ČSCH byla výborná. Všem děkujeme.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 6)

a)

Výbor zahájí nutné úpravy standardu ZTd

Jedná se zejména o následující úpravy:

 – uši – ideál 5,5 – 6,0 cm – resp. do 6,0 cm bez srážky.

- praporky – výluka, normální srst na uších ideální, více osrstěné uši – přípustná vada

 

- srst na končetinách – ideální s normální srstí, delší srst na hrudních končetinách – přípustná vada.

 

- srst – délka srsti zesvětluje barvu, nikoli podsada.

 

- délka srsti – specifikovat na sentimenty (nutné), zvážit nevyrovnanou délku srsti na těle v důsledku línání (zejména kratší na hřbetě) – přípustná vada.

 

Standard je třeba dopracovat do uznávacího řízení a následně jej ještě musí zkonfrontovat ústřední výbor – standardová komise.

 

 

b)

Výborem bylo navrhnuto, abychom zkusili vystavit celkem minimálně 20 ks teddy králíků a proběhlo uznávací řízení, a to ideálně v roce 2017 při podzimní celostátní výstavě.

Aby byli teddy králíci uznáni jako plemeno s více barevnými rázy, je nutné vystavit aspoň tři barevné rázy, a to následovně: základní barva musí mít minimálně 10 zvířat a následně musí být na každý barevný ráz aspoň 5 zvířat.  Zároveň musí být splněny podmínky dle Směrnice ČSCH novošlechtění dostupné na webu ČSCH.

Též by měl být dopředu vybrán registrátor Klubu, kdy předběžně navrhujeme Marcelu Burešovou.

Př. Šípem bylo doporučeno v případě uznání plemene přejít na regenerační křížení, aby se plemeno mělo šanci ještě ustálit.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

Ad 7)

Dále př. Glaubaufová informovala o drobných organizačních změnách u výstav pořádaných Klubem: 

Původně plánovaná výstava v Kynšperku nad Ohří se po neshodách s tamní ZO bude konat v Chebu, posuzovat bude přítel Vanžura.

Výstavu v Plumlově bude posuzovat př. Andrlík, Humpolec – př. Šíp, podzimní Slaný – př. Vanžura, listopadovou Lysou nad Labem – př. Ing. Blokeš.

 

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 8)

Byl dán prostor pro návrhy a připomínky. Nikdo tuto možnost nevyužil.

 

 

Ad 9)

V 17:05 hod přítelkyně Petkovová ukončila schůzi.

 

 

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Kontrolovala: Petkovová

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode