Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze členské schůze konané při výstavě v Praze 17.3.2018

22.06.2018 13:49

Zápis z výroční členské schůze konané dne 17. 3. 2018 v Praze

 

 

1) Zahájení schůze, usnášeníschopnost, schválení programu.

 

2)Zpráva předsedkyně Klubu, př. Lucie Petkovové.

 

3)Zpráva jednatelky Klubu, př. Anety Glaubaufové.

 

4)Zpráva hlavního registrátora Klubu, př. Lucie Petkovové. 

 

5)Zpráva pokladníka Klubu, př. Anety Glaubaufové.

 

6)Zpráva revizní komise, př. Světlany Hrubé.

 

7)Schválení rozpočtu na rok 2018.

 

8)Sdělení výboru Klubu – interní evidenční a tetovací řád. (příloha č. 1) 

 

9)Plán výstav na rok 2018 (Lysá nad Labem – Exotika, Nový Bydžov).

 

10) Volby výboru Klubu. (příloha č. 2)

 

11) Návrh na vyloučení členky – př. Blanky Filipiové. (přílohla č. 3)

 

12) Diskuse, náměty, připomínky.

 

13) Závěrečné usnesení. 

 

14) Ukončení schůze. 

 

 

 

 

Ad 1)

 1. V 17:05 hod přítelkyně Petkovová zahájila výroční členskou schůzi. Bylo zjištěno, že schůze je usnášeníschopná.

 

Přítomno členů Klubu: 22 z toho plných mocí: 5

Celkem má v termínu zahájení schůze Klub členů: 27

Nově ucházející se členové: 3 noví členové (nemají právo hlasovat)

 

 1. Byla navrhnuta následující změna programu:

 

Změna programu:

 

1)Zahájení schůze, usnášeníschopnost, schválení programu.

 

2) volba nového člena volební a mandátové komise (za př. Filipiovou)

 

3)Zpráva předsedkyně Klubu, př. Lucie Petkovové.

 

4)Zpráva jednatelky Klubu, př. Anety Glaubaufové.

 

5)Zpráva hlavního registrátora Klubu, př. Lucie Petkovové. 

 

6)Zpráva pokladníka Klubu, př. Anety Glaubaufové.

 

7)Zpráva revizní komise, př. Světlany Hrubé.

 

8)Schválení rozpočtu na rok 2018.

 

9)Sdělení výboru Klubu – interní evidenční a tetovací řád. (příloha č. 1) 

 - vyrozumění o sdělení ÚOK, př. Šíp

 

10)Plán výstav na rok 2018 (Lysá nad Labem – Exotika, Nový Bydžov).

 

12) Volby výboru Klubu. (příloha č. 2)

 

13) Návrh na vyloučení členky – př. Blanky Filipiové. (přílohla č. 3)

 

14) Přijetí nových členů

 

15) Diskuse, náměty, připomínky.

 

16) Závěrečné usnesení. 

 

17) Ukončení schůze. 

 

 

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí programu schůze.

 

ANO: 22                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 0                        ODSOUHLASENO

 

 

 

 

Ad 2)

Na předchozí schůzi konané dne 18.11. 2017 v Lysé nad Labem byly  odsouhlaseny přítelkyně Filipiová, Švengrová, Kvěšková jako volební a mandátová komise.

Vzhledem k projednávanému programu schůze je nezbytné za př. Filipiovou učinit náhradníka.

 

Z pléna se přihlásila Štefánková Zuzana, bylo vyvoláno hlasování o výměně Štefánkové za Filipiovou ve volební a mandátové komisi.

 

ANO: 21                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 1                        ODSOUHLASENO

 

 

 

Ad 3)

Zpráva předsedkyně, Lucie Petkovové.

 

Vážení přátelé,

 

dovolte, abych Vás přivítala na výroční členské schůzi, která je zároveň schůzí volební a nese se ve svátečním duchu, vzhledem k tomu, že v letošním roce slaví Náš klub 10.výročí svého založení. Rovněž bych ráda přivítala pozvané hosty, kterými jsou čestní členové př. Ing. Iva Šmrhová, jedna ze zakladatelek našeho klubu a bývalá předsedkyně, př. Jindřich Šíp. Nyní bych ráda stručně připomněla činností našeho klubu v loňském roce.

 

V uplynulém roce je vidět další kus pěkné práce,  z administrativní např.:

 

 • založení transparentního účtu, který nám usnadňuje přípravy výstav apod. 

 

 • schválení  dokumentu „ Jak posuzovat teddy králíka od roku 2019“

 

a chovatelské : 

 

Zde bych velmi ráda poukázala na skvělé číslo registrovaných mláďat v novošlechtění  za uplynulý rok je  to 666 jedinců.

 

V loňském roce jsme opět oproti předešlým rokům navýšili počet výstav na plánovaných 10, uskutečněných 9 oproti roku 2016, kdy se uskutečnilo 8 výstav.

 

 1.2017  Lysá nad Labem – byla zrušena  KHS – výskyt ptačí chřipky

 

2.2017 Litoměřice- posuzovatel př. Patras/ 71 ks králíků 

 

3.2017 Praha – Modřany posuzovatel př.PHDr.Jirků

 

5.2017  Slaný – posuzovatel př.Šíp 

 

6.2017  Západní Čechy – posuzovatel př. Andrle

 

7.2017 Plumlov – posuzovatel př.MVDr.Šimek, př.Stolařík

 

8.2017  Humpolec – posuzovatel př.Šíp

 

9.2017 Slaný – posuzovatel př.Ing.Patras

 

10.2017 Králův Dvůr – posuzovatelka př. Poláková Kadeřábková

 

11.2017 Lysá nad Labem – posuzovatel př.Vanžura, př.Trešl

 

Velmi ráda bych poděkovala všem , kteří jsou garanty výstav ,výstavy organizují  a  dále všem, kteří se podílejí  na  realizaci výstav, zapisovatelům, nosičům atd.  Je nutné si jejich práce velmi vážit a opakovaně si připomínat, že bez  jejich práce, by se neuskutečnila žádná se shora uvedených výstav.  

 

V neposlední řadě patří ohromný dík všem sponzorům, kteří nám pomáhají s cenami pro vítěze a malými pozornostmi pro všechny účastníky výstav. 

 

Vitakraft – Chovex s.r.o.

 

Brit

 

1.internetový obchod pro teddy

 

JR Farm

 

Anbio

 

Rumit plus s.r.o.

 

ZooMix Praha

 

Cunipic

 

Zvěrokruh

 

Doprava drobných zvířat Bezděkovi

 

De Heus – Energys Hobby

 

ZOO-Doma Prostějov

 

Mapra Prostějov

 

ZO ČSCH Plumlov

 

Olomoucký kraj

 

Farmer CZ

 

Mňau - Haf

 

Rodina Sokolová Prostějov

 

Rodina Hlaváčova

 

Rodina Pobodova

 

Vlastimil  Suchý Teddy Od Princezny

 

Leona Vepřková Teddy od Rävene

 

Adéla Rdvanská Teddychocolate

 

Týna Stránská CHS Teddy od Barunky

 

Lucie Sedláčková Teddy z Boleradic

 

Klára Švengrová Teddy od Klárky

 

Zuzana Štěfánková CHS Štístko

 

Jakub Hrbek CHS Teddy de Lux

 

Blanka Spáčilová CHS Skalský vrch

 

Marie Čumbová

 

Radka Ondráčková

 

Alena Boudná

 

Bára Homolková CHS Smart Bunny

 

Renata Kvěšková CHS Teddy z Nyangy

 

Zdena Neumannová CHS Blue

 

Blanka Filipiová CHS od Becky

 

Světlana Hrubá CHS Teddici od Světlušky

 

Lenka Hornová CHS Z Kemetu

 

Naďa Marvanová CHS z Kopretinové lpouky

 

Aneta Glaubaufová CHS Z šípkové růže

 

Lucie Petkovová CHS Tynaja

 

 

Na závěr bych ráda všem členům klubu popřála hodně zdaru v chovatelské práci v letošním roce a hodně energie pro práci v klubu.

 

Děkuji za pozornost

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

 

Ad 4)

Zpráva jednatelky, Anety Glaubaufové:

Vážení přátelé,

chtěla bych Vám i v letošním roce poděkovat za Vaši práci, mnozí z vás Klub podporují svou činností – účast a organizace výstav, sponzoring.

Letošní rok je výjimečný, neboť Klub v podstatě slaví 10 let od svého založení.

V tuto chvíli bych ráda shrnula, připomněla, jak Klub začínal, protože právě v tuto dobu se jeví jako nejpříhodnější vzpomenout na počáteční úsilí zakladatelek a cíl, hlavní myšlenku Klubu.

Nejprve bych však chtěla velice poděkovat Ivě Šmrhové, která mi s osvěžením počátků Klubu velmi pomohla a sepsala mi báječný úvod. V průběhu letošního  roku bych chtěla uveřejnit v odborném časopise Chovatel článek o našem Klubu.  

První jedinci do ČR byli importovaní v roce 2006 ze SRN.  V Čechách teddy králíci způsobili doslova senzaci. V časopise Planeta zvířat vyšel článek o tomto novém, neuznaném plemeni králíka, doplněný fotografiemi prvních tuzemských odchovů chovatelky Jany Reichhartové. Fotografie poskytl skvělý fotograf a člověk Honza Šimeček. Článek vzbudil obrovský zájem veřejnosti a kdyby v té době bylo k dispozici 500 mláďat, okamžitě by se prodala. K dispozici v té době však bylo pouze několik prvních tuzemských odchovů. Proto bylo potřeba zavést pořadníky čekatelů na mláďata, který čítal stovky zájemců a čekání na teddy miminko trvalo několik měsíců. 

Chovní jedinci zakoupení od německých chovatelů plně odpovídaly tomu, co veřejnost žádala – byli naprosto nestandardizovaní v barvě, kresbě i typu, chcete-li to tak nazvat, jednalo se o roztomilé křížence. Objevovalo se obrovské množství vad (vystouplé kyčle, klínky v oku, dlouhé uši, delší tělesný rámec a mnohé další). Nám, jako prvním tuzemským chovatelům se naprosto běžně stávalo, že namísto objednaných samic dorazili samí samci. Mnoho z importovaných jedinců se zcela muselo z chovu vyřadit, přitom import do ČR vůbec nebyl levnou záležitostí. Dle fotografií nádherní jedinci mnohdy neodpovídaly kvalitě, o kterou jsme měli zájem především. Nechtěli jsme jenom množit, naším cílem bylo plemeno ustálit a chov co nejvíce zkvalitnit.  V té době jsme ani nevěděli, jak složitý úkol na sebe bereme. Někdy jsme ale měli štěstí a podařilo se nám zakoupit relativně kvalitní jedince, kteří se stali základem tuzemského chovu. První chovné jedince jsme importovali v letech 2006 – 2008 z těchto německých chovatelských stanic: Merlin´s Mohren mafia, vom Niederrhein, vom Hoppelland, vom Steinautal, von Heidis-Nagerfarm a von den Mohrenfans. 

Myšlenka založit chovatelský klub přímo vyplynula ze snahy Jany Reichhartové CHS z Uru (importovala více než 30 chovných jedinců) a Ivy Šmrhové CHS z Drinopolu (založila první klubové stránky a starala se o řízení klubu), prvních tuzemských chovatelek teddy králíků.

Cílem klubu bylo zavedení pevného chovatelského řádu, standardizace chovu a sdružení chovatelů, kteří se chtějí podílet na kvalitním chovu tohoto plemene. Samozřejmě to vůbec nebylo jednoduché, nebylo dostatek kvalitních zvířat, navíc, spoustě lidí šlo spíše o finanční profit než o kvalitu. V té době zakládající členky klubu - Jana Reichhartová ani Iva Šmrhová nebyly členy ČSCH, obě ale byly pro věc velmi zapálené. V roce 2007 založily nezávislý klub pojmenovaný Klub přátel Zakrslých teddy, který měl zhruba 80 členů. 

V naší práci na plemeni „zakrslý teddy“ nám velmi pomohl zkušený chovatel zakrslých králíků, přítel Jindřich Šíp. V něm jsme nalezli úžasného člověka a zkušeného chovatele, který byl ochoten pomoci. Jeho rady pro nás byly neocenitelné. Ve spolupráci s př. J. Šípem jsme vytvořily standard plemene. Radami nám na počátku velmi pomohla také př. Lenka Kadeřábková. Klub začal pořádat expozice teddy králíků (historicky první se uskutečnila ve výstavním areálu ZO Praha - Hostivař), další na sebe nenechaly dlouho čekat, protože zájem veřejnosti o plemeno byl obrovský. Klub přátel Zakrslých teddy plemeno propagoval nejen na internetu, ale také v tisku i v televizi. 

Jménem Klubu začaly jeho zakladatelky jednat s ÚOK ČSCH s cílem založit chovatelský klub pod záštitou ČSCH. Tato jednání vůbec nebyla jednoduchá, teddy králíci ani my, jako chovatelé, jsme nebyli ČSCH dobře vnímáni, právě kvůli nezkušenosti a přes naši upřímnou snahu se jednání protahovala. Nakonec se podařilo a byl založen Klub chovatelů králíků zakrslých teddy a teddy beránků pod záštitou ČSCH (www.zakrsly-teddy.webnode.cz). Ustanovující schůze proběhla   25. 4. 2009 v České Lípě, kde současně slavnostně se uskutečnila 1. Speciální výstava teddy králíků a teddy beránků. Návštěvníci mohli vidět expozici čítající 49 zakrslých teddy a 3 zakrslé beránky. Následně byla ze strany ČSCH několika prvním chovatelům povoleno novošlechtění. 

První chovatelské stanice v ČR:  CHS z Uru, z Drinopolu, z Šípkové růže, Ráj teddíků, Hostýnky Mountain, z Kemetu, následovaly z Cihelny, Acro teddy, Tynaja atd.

Tolik k připomínce počátku založení Klubu.

Nyní krátce shrnu statistiky.

K 31. 12. 2017 měl Klub:    32 členů + 3 zahraniční pasivní členy, čestné členství př. Šíp a Šmrhová.

 

Novošlechtění:

Počet: 17 ks ZTd, 5 ks ZBTd

Zakrslý teddy krátkouchý  (ZTd)

 • BUREŠOVÁ Marcela - povolené novošlechtění pro barvu JAPANOVITOU
 • GLAUBAUFOVÁ Aneta - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • HRUBÁ Světlana - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • PETKOVOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • SEDLÁČKOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU
 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU, HAVANU, ČERNOU
 • STEHNOVÁ Lucie - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU A HAVANU
 • NEUMANNOVÁ Zdena - povolené novošlechtění pro barvu MODROU
 • ŠVENGROVÁ Klára - povolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU
 • ŠTROUGALOVÁ Lenka - povolené novošlechtění pro barvu ČERVENOU, HAVANOVITOU, MODROU
 • KVĚŠKOVÁ Renata - povolené novošlechtění pro barvu SIAMSKOU MODROU A ŽLUTOU
 • PIVONKOVÁ Michaela - povolené novošlechtění pro barvu HOTOTSKOU BÍLOU
 • MARVANOVÁ Naděžda - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU
 • SUCHÝ Vlastimil - povolené novošlechtění pro barvu MODROU
 • JEŽKOVÁ Anežka - povolené novošlechtění pro barvu HAVANU A RHÖNSKOU
 • SANKO Markéta - povolené novošlechtění pro barvu SIAMSKOU
 • HRBEK Jakub - povolené novošlechtění pro barvu HOLANDSKOU JAPANOVITOU

Zakrslý teddy beran  (ZBTd)

 • FILIPIOVÁ Blanka - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU, ČERNOU
 • PIVONKOVÁ Michaela - povolené novošlechtění pro barvu BÍLOU MODROOKOU
 • ŠTROUGALOVÁ Lenka - povolené novošlechtění pro barvu PERLOVOU, ČERNOU, MODROU
 • MARVANOVÁ Naděžda - povolené novošlechtění pro barvu DURYNSKOU
 • SANKO Markéta - povolené novošlechtění pro barvu SIAMSKOU

 

Všem, kteří se rozhodli s čistými úmysly pustit do novošlechtění děkuji a věřím, že společnými silami dovedeme nové plemeno do uznávacího řízení, což je prioritním cílem klubu.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

Ad 5)

Zpráva hlavního registrátora Klubu, př. Lucie Petkovové.:

Za loňský rok byli Klubem evidováni tři králíci.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

6)

 Zpráva pokladníka Klubu, př. Anety Glaubaufové.

Skutečný rozpočet v r. 2017 – pokladna

Výdaje:

Kancelářské potřeby, tisk: 509,- Kč

Reprezentační fond: 189,- Kč

Výstavy (klece, katalogy, vstupy): 21 010,- Kč

Poháry, kokrady, štítky: 13 418,8,- Kč

Posuzovatelé: 10 986,- Kč

Pošta: 124,- Kč

Vklad na účet Klubu: 26 700,- Kč

Celkové výdaje: 72 936,8,- Kč.

 

Příjmy:

Výstavní poplatky: 11 315,- Kč

Čl. příspěvky: 1 600,- Kč

Správní poplatky: 1080,- Kč

Zůstatek pokladny z loňského roku: 33 701,8,- Kč

Výběr z účtu do pokladny: 22 500,- Kč

Celkové příjmy: 70 196,8,- Kč

Zůstatek pokladny k 31.12.2017 činí: - 2740,- Kč.

Zůstatek na transparentním účtu k 31.12.2017 činí: 37 208,- Kč

Naše celkové finanční prostředky K 31.12.2017 činí: 34 468,- Kč

(tj. o 766,2,- Kč více než na konci roku 2016)

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

7)

Zpráva revizní komise, př. Světlany Hrubé (přečetla Lucie Petkovová).

Zápis z kontroly vedení účetnictví za rok 2017

Dne 18. 2. 2018 provedla revizní komise kontrolu vedení účetnictví teddy klubu. Byly zkontrolovány příjmové a výdajové doklady. Dále pak jejich evidence, uchování a záznamy v pokladní knize.

Nebyly shledány žádné rozdíly, ani žádné jiné nesrovnalosti.

Závěrem tedy můžu jen dodat, že účetnictví je vedeno zodpovědně a řádně, a tímto přítelkyni Anetě Glaubaufové poděkovat a popřát jí do dalšího období hodně úspěchů.

Děkuji za pozornost, Světlana Hrubá

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

8)

Schválení rozpočtu na rok 2018.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018:

VÝDAJE:

VÝSTAVY (poháry, klecné, posuzovatelé apod.)       88 000 Kč

ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY                                       2 766 Kč

REPREZENTAČNÍ FOND                                                     3 000 Kč

OSTATNÍ                                                                        1 000 Kč

                                                                                CELKEM     94 766 Kč

 

PŘÍJMY:

CELK. ZŮSTATEK Z LOŇSKA                                      34 468 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY                                                  9 000 Kč

PŘÍJEM Z VÝSTAV                                                              50 298 Kč

OSTATNÍ (správní poplatky)                                       1 000 Kč

                                                                                  CELKEM   94 766 Kč

 

Před hlasováním opustily místnost př. Stehnová a Ježková.

 

Bylo vyvoláno hlasování o návrhu rozpočtu.

 

ANO: 20                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 0                        ODSOUHLASENO

 

 

 

9)

Sdělení výboru Klubu.

 

Do místnosti se vrátila př. Stehnová.

 

 1. Př. Glaubaufová informovala přítomné, že byl vyhotoven nový evidenční řád Klubu, který byl v příloze, koresponduje se směrnicí o novošlechtění, zajišťuje Lucie Petkovová. Majitel vyplní 2 x evidenční potvrzení, následně se králík natetuje. Na rok 2019 povinnost na výstavách.

 

            VZATO NA VĚDOMÍ

 

 1. Vyrozumění od př. Šípa. (přečetla Glaubaufová)

 

Chotěboř 13. 3. 2018

Adresát:  Výbor Klubu chovatelů králíků zakrslých teddy a teddy beránků

Dobrý den,

předem zdravím Vaši výroční členskou schůzi. Bohužel se musím omluvit z jejího jednání z pracovních důvodů – velmi si vážím pozvání na toto jednání.

Byl jsem pověřen Vás seznámit s usnesením Ústřední odborné komise chovatelů králíků a Předsednictva sboru posuzovatelů králíků ČSCH. Na jednání 9. 3. 2018 jsme se zabývali činností a stavem okolo chovu králíků plemene zakrslý teddy a rozhodli jsme se ukončit výjimku v posuzování  netetovaných a neregistrovaných zakrslých teddy králíků a zakrslých teddy beranů   – tato  končí letošním rokem. Na žádost výboru klubu jsme ještě příští rok schválili možnost vystavování a posuzování králíků s klubovou (neoficiální v rámci ČSCH) registrací. Od roku 2020 již bude možné  posuzovat  jen králíky s oficiální registrací ČSCH. Již od roku 2019 se bude posuzovat podle platného vzorníku ČSCH tedy i barva – přidělování bodů bude ještě v tomto roce ponecháno. Od roku 2020 bude již vše jen oficiální – tedy i posuzování, pokud nebudou zakrslí teddy a zakrslí teddy berani uznáni bude jen v rámci novošlechtění.

Doufám, že toto rozhodnutí pochopíte, cílem je posunout chov čistokrevných teddy králíků o další kus dále. Výjimka, která byla Vám chovatelům králíků teddy povolena byla zcela mimořádná a nebyla povolena nikdy k žádnému jinému šlechtění a je logické, že nemůže být již dále prodlužována – musíme postoupit dále. Věřím, že splnila svůj cíl a většina chovatelů teddy králíků se již vyzná v základech posuzování a pozná většinu vad na svých králicích. O velkém pokroku svědčí 666 mláďat registrovaných v rámci novošlechtění za minulý rok.

Ještě si dovolím jedno upřesnění – ve Směrnici pro novošlechtění a regenerační křížení králíků je uvedeno v bodě 4 ad a) “Majitel novošlechtění registruje všechna mláďata z něj pocházející prostřednictvím ústředního registrátora“. Toto samozřejmě platí – ale není to tak, že musí registrovat všechna odchovaná mláďata z vrhu – je to myšleno tak, že kdo má novošlechtění nesmí registrovat u jiného registrátora (třeba okresně). Registrují se jen mláďata vhodná k dalšímu šlechtění z pohledu exteriéru a zdraví.

Přeji Vám mnoho úspěchů v chovu a šlechtění  Vámi zvoleného náročného plemene zakrslého teddy králíka.

Pěkný den.

Jindřich Šíp

Vedoucí pro novošlechtění a regenerační křížení Ústřední odborné komise chovatelů králíků

PS: Děkuji předem za přečtení mého dopisu na Vaší členské schůzi.

 

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

 

 

 

 

10)

 

Plán výstav na rok 2018 (Lysá nad Labem – Exotika, Nový Bydžov).

 

NÁVRH:

Leden – Lysá nad Labem – Lucie Petkovová (12. 1. 2018)

Únor – Litoměřice – Blanka Filipiová (17. 2. 2018)

Březen – Praha – Renata Kvěšková, Týna Stránská

Duben/Červen – Králův Dvůr – Adéla Radvanská – RUŠÍ SE – NENÍ ČLENEM!!!

Květen – Slaný – Aneta Glaubaufová

Červen – Plumlov – Vlastimil Suchý

Srpen – Humpolec – Klára Švengrová, Zuzana Štefánková

Září – Slaný – Aneta Glaubaufová v kooperaci s Jakubem Hrbkem a Leonou Vepřkovou.

Říjen – Lysá nad Labem – Exotika – rozhodne se na další schůzi

Listopad – Lysá nad Labem – Lucie Petkovová

Prosinec – Nový Bydžov – Markéta Sanko – dle letošních zkušeností s výstavištěm

 

Bylo vyvoláno hlasování, zda je zájem o výstavy v Novém Bydžově, Lysé nad Labem (Exotika).

ANO: 1                         NE: 7            ZDRŽELO SE: 13                    NEODSOUHLASENO

 

 • O výstavy nebyl projeven zájem, budou ze seznamu vyškrtnuty. Vzhledem k tomu, že př. Radvanská již není členkou Klubu, nebude se konat ani plánovaná výstava v Králově Dvoře.

 

Př. Bubeníček předběžně navrhl možnost výstavy v Horšovském Týně v červenci. Členskou schůzí bylo dohodnuto, že př. Bubeníček zjistí více informací a návrh výstavy bude prezentovat na další nejbližší členské schůzi.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

 

12)

Volby výboru Klubu.

Vrátila se př. Ježková.

Na minulé schůzi konané dne 18.11.2017 v Lysé nad Labem bylo schváleno:

- volby do výboru Klubu se budou konat v březnu na výroční členské schůzi při výstavě v Praze,

- bude probíhat volba celých týmů

- počet členů výboru zůstane stávající, tzn. 6 členů,

- volba bude probíhat veřejným hlasováním

- nebude ustanovena kontrolní komise.

 

 

Byla doručena 1 kandidátní listina, a to následující:

KANDIDÁTNÍ LISTINA - volby výboru Klubu chovatelů zakrslých Teddy králíků a Teddy beránků r. 2018

1) předseda - Petkovová Lucie

2) jednatel - Glaubaufová Aneta

3) pokladní - Glaubaufová Aneta

4) poradce chovu - Burešová Marcela

5) koordinátor výstav Čechy - Neumannová Zdeňka 

6) koordinátor výstav Morava a Slezsko - Suchý Vlastimil

 

Volební a mandátovou komisí bylo vyvoláno hlasování.

 

ANO: 17                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 5                        ODSOUHLASENO

 

 

 

13)

Návrh na vyloučení členky – př. Blanky Filipiové. (přílohla č. 3)

Přítel Suchý upozornil na znění Kárného řádu ČSCH.

Přítelkyně Filipiová byla vyzvána, aby v souladu s Kárným řádem ČSCH opustila místnost při projednávání přestupku.

Bylo vyvoláno hlasování o vyloučení př. Filipiové.

ANO: 9                         NE: 8             ZDRŽELO SE: 4                     NEODSOUHLASENO

 

 

Proběhla diskuse.

Výsledkem byl návrh na udělení písemné důtky př. Filipiové za veškerá pochybení učiněná do dnešního dne. V případě nového pochybení by se opět řešilo vyloučení př. Filipiové.

 

ANO: 17                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 4                        ODSOUHLASENO

 

 

Př. Filipiová byla vyzvána k navrácení se do místnosti a byl jí sdělen výsledek hlasování.

 

 

 

14)

Přijetí nových členů

Jednateli Klubu byly doručeny přihlášky od následujících osob:

 

SUCHÁ EVA, DiS. – ZO ČSCH Plumlov, „teddy od Princezny“

 

IVONA PAVLÍKOVÁ – ZO ČSCH Znojmo, „Teddy Ze Školy“, japanovitá barva

ŠERCLOVÁ GALINA – ZO ČSCH Modřany, „Teddy Aniky“, havanovitá a červená barva.

Bylo vyvoláno hlasování o přijetí těchto chovatelů do Klubu po řádném uhrazení členských příspěvků.

ANO: 21                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 1                        ODSOUHLASENO

 

 

 

15)

Diskuse, náměty, připomínky.

 • Př. Glaubaufová upozornila členy na chyby v rodokmenech, které se často objevují, a byli jsme na ně od př. Jahody, ústředního registrátora upozorněni. (Zejména: vyplňování celých rodokmenů, nepoužívání jmen králíků, použití pouze bílého papíru apod.)

 

 

 

16)

 Závěrečné usnesení. 

 

Schůzi opustily př. Stránská a Šerclová.

 

Dnešní výroční členská schůze se usnesla, že:

 • dnešní členkou volební a mandátové komise je př. Štefánková.
 • odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2018 a vzala na vědomí výsledky hospodaření za loňský rok 2017
 • schválila plán výstav na rok 2018
 • schválila nový výbor Klubu na další 5 leté volební období
 • schválila udělení písemné důtky př. Filipiové
 • schválila přijetí nových členů (Suchá, Pavlíková, Šerclová)

 

 

ANO: 21                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 0                        ODSOUHLASENO

 

 

 

 

17) Ukončení schůze. 

Schůze byla ukončena př. Petkovovou.

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Kontrolovaly: Petkovová

Burešová

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode