Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze členské schůze konané při výstavě ve Slaném 19.5.2018

19.06.2018 08:03

Zápis z členské schůze konané dne 19. 5. 2018 ve Slaném

 

 

1) Zahájení schůze, usnášeníschopnost, schválení programu.

 

2) Návrh na přijetí nových členů.

 

3) Návrh na uskutečnění výstavy v Horšovském Týně.

 

4) Diskuse, náměty, připomínky.

 

5) Závěrečné usnesení.

 

5) Ukončení schůze. 

 

 

Ad 1)

V 16:10 hod přítelkyně Petkovová zahájila výroční členskou schůzi. Bylo zjištěno, že schůze je usnášeníschopná.

 

Přítomno členů Klubu: 18 z toho plných mocí: 1

Ucházející se: 3 z toho plných mocí: 1

Celkem má v termínu zahájení schůze Klub členů: 30

Nově ucházející se členové nemají právo hlasovat.

VZATO NA VĚDOMÍ

 

Ad 2)

O členství žádají:

 

JIRÁŇOVÁ DENISA – ZO ČSCH Trutnov, CHS „Teddy Stitch“, ZTd – bez specifikace barevného rázu.

 

AMÉLIE KOCKOVÁ (MCH) – ZO ČSCH Plzeň-Doubravka, CHS „Z Rozkvetlého statku“, ZBTD – bez specifikace barevného rázu.

 

VEPŘKOVÁ LEONA – ZO ČSCH Slaný, CHS „Od Rävenne“, ZTd – japanovitá.

 

 

ANO: 18                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 0                        ODSOUHLASENO

 

 

Ad 3)

Přítel Bubeníček odprezentoval návrh na pořádání výstavy v Horšovském Týně, kdy tamní ZO chce s námi navázat spolupráci. Bylo vyvoláno hlasování, zda členská základna souhlasí, aby se konala dne 28. 7. 2018 výstava v Horšovském Týně a jejím garantem byl př. Bubeníček. Návrh byl přijat.

 

ANO: 16                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 2                        ODSOUHLASENO

 

4)

Diskuse, náměty, připomínky.

  • Nikdo z přítomných žádné sdělení neučinil.

 

5)

Závěrečné usnesení.

 

Schůze se usnesla, že:

  •  přijímá za nové členy (po úhradě členských příspěvků) př. Jiráňovou, Kockovou a Vepřkovou.

 

  • Souhlasí s konáním výstavy v Horšovském Týně dne 28.7.2018, jejímž garantem bude př. Bubeníček.

 

 

ANO: 18                       NE: 0             ZDRŽELO SE: 0                        ODSOUHLASENO

 

 

6)

Ukončení schůze. 

Schůze byla ukončena př. Petkovovou.

 

 

Zapsala: Glaubaufová

 

Kontrolovala: Burešová

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode