Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze členské schůze v Praze 25.3.2017

05.04.2017 21:53

Zápis z členské schůze konané dne 25. 3. 2017 v Praze

– Sofijské náměstí – při 1. pražské výstavě Teddy králíků

 

Účast:

Počet členů Klubu: 28

Počet přítomných: 14 ks

Počet udělených plných mocí: 3 ks

 

 

Program schůze:

1) zahájení schůze

2) přijetí nových členů

3) chovatelská liga

4) klubové bundy

5) diskuse

6) závěrečné usnesení

7) ukončení schůze

 

 

1) Přítelkyně Glaubaufová zahájila schůzi v 16:50 hod. Schůze je usnášeníschopná.

 

 

2) Byly přijaty dvě žádosti o přijetí do našeho klubu – pro dvě zahraniční pasivní členky z Polska, a to: Idalia Mróz a Patrycja Marszalek.

Bylo vyvoláno hlasování o jejich přijetí – byly jednomyslně přijaty.

 

SOUHLASÍ: 17             NESOUHLASÍ: 0    ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0               ODSOUHLASENO

 

 

3) Chovatelská liga

Během připomínkovacího období k soutěži „Chovatelská liga“ dorazila jedna relevantní připomínka, změna byla zapracována do textu, a to následovně:

V soutěži bylo nepřesně vyjádřeno, že novošlechtění na klubových výstavách bude dostávat body shodné jako na výstavách pořádaných přímo ČSCH a jeho dalšími organizačními složkami. Proto došlo k upřesnění tohoto bodu.

 

Bylo vyvoláno hlasování. Chovatelská liga byla jednohlasně schválena.

 

SOUHLASÍ: 17             NESOUHLASÍ: 0    ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0               ODSOUHLASENO

 

 

4) Klubové bundy

Na minulé schůzi byl předložen návrh na pořízení klubových bund.

 

a) Členská základna byla vyzvána, aby schválila, zda souhlasí, že si členové na základě zjednodušeného objednávkového formuláře prostřednictvím klubu objednají klubové bundy, které následně od klubu koupí. Klub by zakoupil i několik bund „erárních“, které by byly použity např. pro nosiče na výstavách. Návrh byl přijat. Objednávkový formulář vytvoří Aneta Glaubaufová, která bude objednávky shromažďovat.

 

SOUHLASÍ: 17             NESOUHLASÍ: 0    ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0               ODSOUHLASENO

 

 

b) Byly navrženy následující barvy pro klubové bundy a zároveň bylo vyvoláno hlasování:

limetková – 4

růžová – 11

modrá – 2

žlutá – 0

 

Klubovou barvou byla vybrána barva růžová.

Bylo dohodnuto, že muži si budou moci vyžádat barvu modrou/limetkovou.

 

 

5) Diskuse.

Členové klubu byli vyzváni, aby sdělili své připomínky, návrhy, popř. vznesli dotazy.

Nikdo této možnosti nevyužil.

 

 

6) Závěrečné usnesení.

Členská schůze se usnesla, že:

- přijímá nové zahraniční pasivní členky Idalia Mróz a Patrycja Marszalek

- schválila soutěž „Chovatelská liga

- schválila pořízení klubových bund v růžové barvě (u mužů příp. modrá/limetková)

 

 

SOUHLASÍ: 17             NESOUHLASÍ: 0    ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0               ODSOUHLASENO

 

 

7) Schůze byla př. Glaubaufovou ukončena v 17:05 hod.

 

 

 

Zapsala Glaubaufová

 

 

Kontrolovala Hrubá

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode