Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

O nás

  

Vítejte na stránkách Klubu chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků.  

Děkujeme za Vaši návštěvu.

 

Ustanovující schůze Klubu chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků proběhla dne 25. 4. 2009 v České Lípě. Jedná se o chovatelský klub Českého svazu chovatelů. Klub sdružuje chovatele a přátele obou dosud neuznaných plemen.

Klub plynule navázal na předchozí činnost Klubu přátel Zakrslých teddy (KPZT), který vznikl jako virtuální klub přátel tohoto plemene v roce 2007.

Náplň činnosti klubu:

Členové nově vzniklého klubu zakládají svůj zájem o chovaná plemena na upřímné snaze o zlepšení jejich kvality. Klub jednotí dlouhodobá snaha o standardizaci a uznání plemene. Domníváme se, že není na závadu skutečnost, že není možné dosáhnout uznání plemene v krátké době, nýbrž že se bude jednat o výsledek dlouhodobé, poctivé a nejednoduché chovatelské práce. O to víc si pak výsledku budeme všichni vážit. S tímto úzce souvisí program novošlechtění, který klub podporuje a do kterého se zapojilo několik chovatelů, členů našeho klubu a mohou se do něj zapojit další chovatelé, kteří k tomu mají podmínky a vážný zájem.  

Další, neméně významnou složkou činnosti klubu je náš klubový hobby program, který je zajímavý pro majitele jednoho, dvou, vymazlených teddy králíků. Jako součást našeho hobby chovatelského programu jsme zřídili na našich výstavách tzv. hobby sekce, díky kterým je možné vystavit teddy králíky nejrůznějšího zbarvení (tedy i ty, co neodpovídají vzorníku plemen králíků). Rovněž je možné vystavit zakrslé králíky s teddy genem, např. lvíčky, kteří rovněž budou posouzeni a oceněni. V tomto směru musíme velmi poděkovat ÚOK za vstřícnost a toleranci, které se nám dostalo. Díky ní se nám podařilo přilákat mnoho lidí s hlubovým zájmem o hobby chovatelství, rovněž se nám daří seznamnovat širokou veřejnost s tím, jak by teddy králík měl správně vypadat. Výstavy, které náš klub připravuje jsou přínosné a prestižní pro všechny vystavovatele, hodnocení předvedených jedinců je vždy v rukou zkušeného posuzovatele ČSCH. V letošním a loňském roce naše pozvání přijali př. Sirotek a př. Šíp. Na výstavách byly vydány první prestižní ceny a tituly, bylo možno získat první kartičky Čekatelství šampiona.

V budoucnu rovněž plánujeme organizování odborných seminářů probíhajících v rámci dalšího vzdělávání těch, kteří mají zájem o nejnovější poznatky z oblasti šlechtění a genetiky.

Klub se zabývá propagací chovaných plemen rovněž prostřednictvím propagačních článků v časopisech. V roce 2009 vyšly články v časopise Planeta zvířat týkající se chovu zakrslých teddy, rovněž na letošní rok je domluvena spolupráce s tímto časopisem. Rovněž hodláme oslovit i další tituly, kde bychom námi chovaná plemena rádi představili široké veřejnosti.

Náš klub podporuje speciální projekty, které se podobně jako třeba canisterapie či hippoterapie zabývají využitím zvířat ku prospěchu zdraví lidí. Jedná se o projekty, kde by se Zakrslí teddy díky své přátelské a mírné povaze mohli dobře uplatnit při navštěvování dětských domovů, domovů důchodců atp. Tyto a podobné projekty velmi vítáme.

Velmi si vážíme skutečnosti, že jako chovatelský klub ČSCH máme podporu těch nejzkušenějších chovatelů a představitelů Ústřední odborné komise ČSCH. Komunikujeme s panem Sirotkem, panem Šípem, panem Kulandou a dalšími. Našim členům chceme nabídnout odborné zázemí, klid pro chovatelskou činnost, podporu pro novošlechtění a cenné rady pro méně zkušené či, začínající chovatele.

Od našich členů požadujeme serióznost, předpokládáme zájem o získávání nových odborných zkušeností, o spolupráci s ostatními chovateli a plemeno Zakrslý teddy či Teddy beránek jako takové a o jeho zlepšování. Pro jaké barvy či kresby se daný chovatel rozhodne záleží na něm samotném a tuto skutečnost je třeba v klubu vzájemně respektovat. 

Pokud se Vám naše stránky líbí a chcete nás podpořit, můžete si na Vaše stránky umístit náš banner, pomocí následujícího html kódu:                         <a target="_top" href="https://zakrsly-teddy.webnode.cz/"><img height="150" alt="Klub chovatelů teddy králíků" width="150" border="0" src="https://zakrsly-teddy.webnode.cz/_files/200000464-848b885850/LOGO_150.jpg" /></a>

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

SOS Haiti

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode