Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Plemeno a Standard

 

K plemenářské práci v klubu

Prosíme, následující řádky čtěte opravdu velmi pečlivě, protože je to základ celé naší společné práce.

Ideálem chovatele králíků Zakrslý teddy, ale i jiných plemen je vychovat zvířata, která by měla dokonale vyvinuté žádané znaky a vlastnosti a tyto přenášela na potomstvo. Toto by bylo možné, kdyby oba rodiče byli ve svých znacích a vlastnostech založeni čistokrevně (homozygotně).

Najít taková zvířata je však prakticky nemožné. Je nutno se smířit s tím, že do chovu vybíráme takové samce a králice o nichž soudíme, že alespoň v některých znacích a vlastnostech splňují naše požadavky v plném rozsahu a že tyto jsou založeny čistokrevně. I takoví jedinci jsou nesmírně vzácní, neboť největší počet jedinců je založen pro většinu znaků a vlastností smíšeně, z nichž jedna více či méně navenek převládne. Zevně se takové dědičné založení nepozná, o tom může podat důkaz jedině potomstvo. Při tom je nutné všímat si všeho potomstva, tedy nejenom dobrého a pátrat, ve kterých znacích a vlastnostech samec či králice proniká v potomstvu, i když jsou pářeni s partnery nepříbuznými. Zjistíme-li, že takový samec nebo králice prokazují svoji invidualitu v určitých znacích a vlastnostech u všeho, nebo alespoň u většiny potomstva, můžeme se domnívat, že jsou založeni v dotyčných znacích a vlastnostech čistokrevně. Pronikají-li jednou a podruhé nikoliv, nebo jen u menšího počtu zvířat svého potomstva, je to důkaz dědičnosti, nikoliv dominantní, ale smíšené. Výsledek v potomstvu takových heterozygotních je tedy nejistý. Potomstvo může být stejně dědičně založeno jako jsou rodiče, ale může být také horší, jako jsou rodiče.

Protože genetická skladba nám není známa, snažíme se vybírat a zařazovat do chovu zvířata odpovídajících exteriérových vlastností a znaků. Tuto práci nazýváme plemenným výběrem. U králíků se řídíme požadavkem standardu. V našem klubu návrhem standardu pro plemeno Zakrslý teddy.  Až budou členové našeho klubu šlechtit  Zakrslé teddy delší dobu a vylučovat z něho zvířata neodpovídající, dosáhneme v rámci klubu značné vyrovnanosti, která se projeví u exteriérových znaků. Ale ani za této situace nelze tvrdit, že by se dosáhlo vlohové čistokrevnosti pro všechny dědičné znaky a vlastnosti. Členové klubu při pečlivě prováděném výběru mají záruku, že tito jedinci přenesou s největší pravděpodobností převážnou část svých typických znaků a vlastností na potomstvo.

Důležitou pomůckou k posouzení předků zvířete a zárukou původu je výpis předků. Je nutno výpisu předků věnovat větší pozornost než dosud, bez základních údajů (počet narozených, odchovaných a registrovaných zvířat), alespoň v první generaci a bez údajů u předků (hmotnosti, délka uší, typ) postrádá požadované hodnoty. Názory na hodnotu výpisu předků jsou různé, ale vždy nový majitel posuzuje původ králíka tím příznivěji, čímž více má známých chovatelů ve výpisu předků zastoupených i když číselným údajům mnohdy nevěří.

Být chovatelem, členem Klubu přátel Zakrslých teddy a následně členem Klubu chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků, znamená plemenařit a plemenařit, tedy myslet v generacích. Plemenařit, to není připouštění samce na králici, rozmnožovat potomstvo a jeho odchov.  Plemenařit, znamená kombinovat chovné páry, zlepšovat a upevňovat dobré vlastnosti, odstraňovat vady, využít samce a králice zlepšovatele.

Tato plemenářská práce má své těžkosti i zklamání a problémy, které jsou někdy nad síly jednotlivce a vyžaduje ke spolupráci větší kolektiv. Za tímto účelem vznikl virtuální Klub přátel Zakrslých teddy, díky jehož aktivitám bylo možno v roce 2009 založit klub chovatelský v rámci ČSCH.

 

Vznik plemene Zakrslý teddy

Plemeno bylo vyšlechtěno v západní Evropě pravděpodobně ze spojení angora, zakrslý liščí a barevný zakrslý králík. První jedinci k nám byli dovezeni chovatelkou Janou Reichhartovou v roce 2005 ze SRN. Několik zvířat bylo do Čechdovezeno i z Holandska a Belgie. Rovněž se podařilo přímo i zde v ČR vyšlechtit Zakrslé teddy.   

Genetika

Nyní se dostáváme k odbornému vysvětlení zákona o dědičnosti. Každý znak, který na králíku pozorujeme, má ve své zárodečné hmotě pohlavních buněk-spermii a vajíčka svoji vnitřní příčinu, které říkáme vlohy, nebo-li geny.O tom, které vlohy se zevně projevují, rozhodují vedle poměru vloh otcovských a matčiných i podmínky v nichž králík žije. V zevnějšku zvířete se neprojeví zpravidla všechny vlohy obsažené v zárodeční hmotě. Část jich zůstane utajena a mezi utajenými vlohami mohou být vlohy dobré - žádoucí a špatné - nežádoucí. A to nám vysvětluje, že od výborných rodičů dostaneme podprůměrné potomstvo a naopak od průměrných rodičů potomstvo výborné. Částečným vodítkem k posouzení zda jsou vlohy utvrzené a ustálené nám pomáhá porovnání sourozenců. Pokud tři a více jedinců nám ukazuje stejné vlastnosti dá se předpokládat, že dané vlohy jsou ustálené.

„Teddy-gen“ - někdy se můžeme setkat i s výrazem „wolly“ - je recesivní gen.

To znamená, že musí být nositel homozygot (ww) aby se gen projevil, pokud ne, je „schovaný“ (Ww)

Příklady různých kombinací genů:

1. Teddy + Teddy = pouze Teddy tt x tt - > 100% tt

2.Teddy + „normální“ králíček - není homozygot = nenarodí se Teddy, ale králíčci budou nosiči Teddy genu (heterozygoti)

tt x TT - > 100%Tt

3. Teddy + heterozygot = narodí se Teddy i heterozygoti

tt x Tt - > 50% tt a 50% Tt

4. Heterozygot + Heterozygot = homozygoti (nejsou Teddy), Heterozygoti i Teddy

Tt x Tt - > 25% TT, 50% Tt a 25%tt

Zdroj: 30 milion Rabbits

 

Literatura s tématikou zakrslých králíčků:

1. ABC genetiky drobných zvířat, autoři: Šiler, Fiedler - zde jsou popsány základy genetiky důležité pro chov králíků 

2. Vzorník plemen králíků, autor: Ing. Josef Zadina - přehledný popis uznaných plemen králíků za účelem posuzování 

3. Chováme králíky, autor: Dr. Alain Fournier - určeno pro chovatele králíků 

4. Zakrslý králík, autorka: Monika Weglerová - knížka pro začínající chovatele králíčků 

5. Encyklopedie králíků a hlodavců, autorka: Esther Verhoef-Verhallenová - nejen o králíčcích

6. králíci, autorka: Esther Verhoef-Verhallenová, Rebo Productions, 2005 - o králíčcích 

7. Zakrslí králíci, autor: Dietrich Altmann, Cesty, 1999 - o králíčcích a jejich potřebách

8. Kapesní atlas králíků, autoři: Petra Ahrens, Josef Wolters, Víkend, 2007 - přehled současných plemen králíků, informace o výstavování a posuzování

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode