Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Kokcidióza - hlavní zásady pro chovatele teddíků

 Kokcidióza je obávanou nemocí každého chovatele králíků. Je velmi častým námětem na rozhovor mezi chovateli navzájem, i mezi chovateli a veterináři. Pochopitelně, každý chovatel, který chce mít co nejzdravější chov, se musí zajímat o oblast prevence a léčby alespoň těch hlavních onemocnění králíků. Velkou pozornost je třeba věnovat mimo jiné právě kokcidióze. Toto onemocnění se nevyplatí v žádném případě podceňovat.

Jedná se o nakažlivé onemocnění. Nositeli nákazy jsou dospělá zvířata, přenašeči, zpravidla bez zjevných klinických příznaků. Nákaza je rozšiřována především trusem.

Původcem je vícero druhů prvoků - kokcidií, klinické projevy se mohou významně lišit.

Latentně kokcidie nalezneme v trávicím traktu u každého králíka, jedná se o střevní parazity, kteří zde žijí, problémy nastávají v případě jejich přemnožení. Co jej může způsobit? Faktorů, které způsobí přemnožení kokcidií může být celá řada, nejčastěji se tak stane po náhlé změně krmení, kterou králíci obecně velmi špatně tolerují. Dále po dietní chybě (viz níže), rovněž také stresové faktory a oslabení imunitního systému organismu mohou vyvolat propuknutí onemocnění. Z dalších faktorů jmenujme špatnou hygienu (kokdicióza je někdy označována jako nemoc ze špinavých kotců). Nedostatečná hygiena, vlhká podestýlka a nedostatečně prováděná dezinfekce může být jednou z mnoha příčin propuknutí onemocnění.

Největším strašákem je kokcidióza u králíků po odstavu. U mladých králíčat dochází k poklesu imunitní obrany organismu kterou získali z mateřskéo mléka, navíc u nich není plně vyvinut trávicí enzymatický komplex (zejména se týká amylozymu trávícího škrob), uplatňují se i faktory jako přelínávání a růst trvalých hlodavých zubů. Toto vše vede vysokým nárokům na správně koncipovanou stravu, tak aby nedocházelo ke kvašení nestrávených živin v trávicím traktu, s následným pomnožením patogenních bakterií. Zejména se může jednat právě o kokcidie.

Pokud bychom měli přesně vymezit věk, nejkritičtějším obdobím bývá označován věk mezi 4 – 5 týdny.

Jaké formy nemoci rozlišujeme?

Onemocnění probíhá ve dvou formách - střevní a jaterní.

Jak se onemocnění projevuje?

Střevní forma kokcidiózy se projeví sníženým příjmem krmiva až absencí jeho příjmu. Králík obvykle sedí v koutě, je apatický, srst může mít zježenou, sedí jaksi „nahrbeně“. Typicky se u kokcidiózy objevuje vrzání zubů. Zvíře v důsledku onemocnění významně hubne a pokud sáhneme na páteř, působí dojmem, že je spojená z korálků. Průjem nemusí být vždy přítomen, naopak se může objevit také zácpa. Obvykle bývá přítomna plynatost (králík má nadmuté bříško). Na kokcidiózu nás může upozornit specifický zápach kotců, také stolice nemocných zvířat zapáchá. Typický pro střevní kokcidiózu je pozvolný (delší) průběh nemoci, během které králík chřadne a hubne, až nakonec umírá vysílením. Je jasné, že průběh nemoci je delší u dospělých jedinců, u mláďat si začátku nemusíme všimnout.

Jaterní kokcidióza je typická náhlými úhyny, co můžeme zaznamenat je, že králíci po odstavu méně rostou, mají vodnaté břicho. Při pitvě mrtvých zvířat s jaterní kokcidiózou jsou na játrech pozorovány bělavé uzlíky.

Jak se onemocnění léčí a jaká je prevence?

V současnosti existuje celá řada přípravků na bázi sulfonamidů, z kterých uvádíme: Sulfadimidin, Sulfacox, Sutricol, Sulfakombin, Streptonamid, ESB3, Klonazit, ale také toltrazuril (Baycox).

 

Nejběžnějším schématem je aplikace 3 dní, poté 2 dny pauza, poté opět následuje 3 denní aplikace. Druhou možností podávání antikokcidiotik je podávání medikované krmné směsi (granule s léčivem).

 

Co se týká léčiv ve formě prášku a jeho aplikace v pitné vodě:

1. každý veterinář má léky, kterým důvěřuje více a které chovateli doporučí. Důležité je druhy střídat, tedy nepodáváme svým chovným zvířatům stále stejný přípravek, ale sami veterináře poprosíme o změnu. 2. Určitě je na místě, aby každý chovatel měl léčivo pro případné použití připravený doma a mohl ihned začít v případě potřeby s jeho podáváním.

3. Velmi důležité je číst důkladně pokyny výrobce, nepodávat prošlé léčivo, nepodávat současně zelené krmivo a důkladně čistit kotce či klece v době přeléčování. Za důsledné vyčištění chovných klecí a zařízení nelze považovat jen mechanické vyčištění, ale dezinfekci přípravky na bázi louhu, vůči savu jsou spóry kokcidií odolné.

 

Co se týká podávání medikované krmné směsi:

1.      výrobce přesně vypočítává účinnou dávku antikokcidiotik na krmnou dávku zvířete, pokud zvířeti podáváme současně jiný zdroj krmení snižujeme účinnost léčiva a při dlouhodobém podávání zvyšujeme riziko rozvoje rezistence na léčivo.

2.      současně s antikokcidiostatiky nepodáváme probiotika. 

3.      u granulí s kokcidiostatiky je třeba důsledně respektovat dobu expirace a nepodávat prošlé krmivo.

 

V souvislosti s podáváním antikokcidiotik v rámci prevence musíme zmínit i to, že někteří chovatelé radí nepodávat sulfonamidy preventivně vůbec. Pokud ale nebudeme redukovat počet kokcidií a dalších patogenních bakterií v trávicím traktu králíka, velmi pravděpodobně ve svém chovu způsobíme značné ztráty v chovech, zejména na mláďatech po odstavu.

Pokud se tedy rozhodneme nepodávat klasická antikokcidiotika, je třeba zvolit přípravek nebo krmivo s probiotickým a event. i prebiotickým účinkem a tím zvýšit ochranu králíků před propuknutí kokcidiózy.

 

Co jsou to probiotika?

Do této kategorie řadíme přípravky, které obsahují laktobacily, bifidobakterie a další bakterie s probiotickým účinkem. Jejich podáváním dochází u králíků k navození a udržení potřebné koncentrace žádoucích druhů mikroorganismů v trávicím traktu a naopak k částečné eliminaci patogenních bakterií, čímž dochází k podstatnému snížení rizika propuknutí kokcidiózy. 

 

Co jsou to prebiotika?

Do této kategorie řadíme přípravky, které obsahují např. fruktooligosacharidy (zdrojem je např. čekanka). Jedná se o látky, které slouží jako živný substrát pro prospěšné druhy mikroorganismů v trávicím traktu králíka. Tím se zvyšuje i počet a schopnost např. laktobacilů a bifidobakterií se v trávicím traktu králíka dlouhodobě udržet.

 

Pokud dojde k propuknutí nemoci v chovu, podávají se rovněž antibiotika (enrofloxacin). Nevýhodou této terapie, kterou asi každý chovatel zná, je následné oslabení imunitního systému, potlačení žádoucí střevní mikroflóry, pomnožení patogenních bakterií, průjem, úbytek hmotnosti atp. Toto se může projevit až za 7 – 14 dní po léčbě.

Z tohoto důvodu se po léčbě antibiotiky vždy doporučuje podávat probiotický přípravek (účinky viz výše).

 

Poznámky k léčbě kokcidiózy

1.      Nejvnímavější k nemoci jsou mláďata po odstavu (důvody viz výše), může ale propuknout u králíků každého věku.

2.      Nemocné zvíře izolujeme, necháme v klidu, teple, podáváme léčivo (nejlépe stříkačkou do tlamičky, protože sami odmítají pít). Současně můžeme podávat i rozpuštěné granule, protože králíci odmítají i přijímat potravu.

3.      Je třeba si říci, že léčba pozdě zahájená je velmi často neefektivní! Zejména u mláďat, pokud již onemocnění propukne, objeví se skřípání zuby, nepřijimání potravy, nadmuté břicho, evidentní ztráta kondice atd., je úmrtnost velmi vysoká a terapie není příliš efektivní. 

4.      Přeléčíme celý chov.

5.      Velkou pozornost věnujeme zejména prevenci nemoci a podávání vhodně koncipované, správně vybalancované krmné směsi. Velký pozor si dáme na možné dietní chyby a omyly ve výživě králíků, které mohou končit velmi vážnými poruchami trávení.

 

Význam a výběr vhodného druhu krmení

Zelené krmivo zásadně nepodáváme mláďatům do tří měsíců věku. V době, kdy mláďata začínají sami přijímat potravu, podstatně se u nich zvyšuje riziko přemnožení kokcidií a ostatních nežádoucích bakterií ve střevech, toto riziko bychom podáváním zelené potravy ještě zvýšili. Stále máme na mysli tu skutečnost, že trávicí systém mláděte není dostatečně zralý na strávení např. škrobu jako je u dospělého králíka, navíc po odstavu dochází k již zmiňovanému poklesu imunity. To společně se stresem může způsobit poruchy trávení.

Podáváme pouze seno, vhodně vybrané kompletní krmení příp. zrniny (ječmen, oves), můžeme rovněž podávat slámu, která je velmi vhodným zdrojem hrubé vlákniny vedle sena. 

Do pitné vody na základě mnohaletých dobrých zkušeností se doporučuje dávat ocet či jiný okyselující přípravek. Postačí pár dní v měsíci.

 

Dietní chyby

Jediná dietní chyba může způsobit velké zažívací problémy králíka a ve svém důsledku může být i příčinou jeho úmrtí. Z tohoto důvodu je velmi důležité věnovat výživě králíků velkou pozornost a klást značný důraz na výběr vhodných a vhodně upravených potravin.

Klasickou až „začátečnickou“ chybou je podání nadměrného množství zeleného krmiva, trávy, listů pampelišek atp. bez toho, aby si na toto krmení trávicí systém králíka měl čas zvyknout. Základem stravy králíka by mělo být spíše kvalitní seno a suché krmení (kompletní krmivo nebo vhodně zvolené zrniny), zelené krmení podáváme v malých dávkách, čisté a suché, dávky můžeme zvyšovat jen postupně tak, aby si na tento druh krmení králík zvykl. Pak jej můžeme podávat celou sezónu.

Velkou chybou je podat králíkovi špatně usušené tvrdé pečivo. Vždy musíme dbát na to, aby tvrdý chléb či rohlík co chceme králíkovi podat byl tak suchý, aby při rozlomení křupnul a musí být celý řádně usušen, zcela bez jakéhokoli náznaku plísně, která je pro králíky samozřejmě škodlivá.

Někdy se může stát, že králík vypije velké množství vody na požité granule či zrniny, což opět může způsobit vážné zažívací obtíže, toto ale chovatel může ovlivnit jen velmi obtížně.

Králíkovi podáváme jen ve velmi omezeném množství nadýmavé druhy zeleniny – květák, kapustu, kedlubnu – naopak, podání velkého množství v jedné porci může způsobit nadmutí a z toho vyplývající další zdravotní problémy.

Ovoce obsahuje velké množství cukrů, které mohou ve střevech kvasit, proto podáváme velmi opatrně a spíše se omezíme na velmi malý kousek jablka. Ze zeleniny paradoxně velmi často podávaná mrkev je bohatá na cukry, takže opět je vhodnější omezit její podávání na malý dílek. Vhodnějšími druhy zeleniny jsou natě (ředkvičková, kedlubnová, mrkvová a další). Na rozdíl od ovoce a mrkve neobsahují cukry a nejsou tudíž ani zdrojem přebytečných kalorií. Dbáme na to, že každá podaná zelenina musí být pokojové teploty, musí být řádně omytá a usušená. Nikdy nepodáváme zelené krmení (trávu, bylinky, zeleninu) mokrou, snadno by se mohla zapařit a králíkovi ublížit. Vhodné je umístění zeleniny či trávy do závěsných koulí, které jsou k dispozici na trhu, protože tak ji králík nemůže zašlapat a poté pozřít, naopak, i kdyby byla mírně vlhká, okape.

Velmi nebezpečné může pro králíka být podání syrových brambor, jejichž slupky a klíčky obsahují jedovatý solanin. Vhodnější je se podávání této potraviny zcela vyhnout event. podat brambory samozřejmě zbavené klíčků a vařené.

Při podávání sena je zapotřebí upozornit na to, že seno musí být dokonale usušené a musí být alespoň měsíc staré, jinak opět může způsobit nebezpečné nadmutí.

 

Závěrem

Kokcidióza je jedno z vůbec nejčastějších a nejnebezpečnějších onemocnění u králíků, které způsobuje časté úhyny zejména u mláďat po odstavu. Prevence je u tohoto onemocnění mimořádně důležitá, proto na ni klademe zvláštní důraz a zvířata ve svém chovu pravidelně preventivně přeléčujeme, čímž redukujeme počet kokcidií v trávicím traktu (střevech a játrech) a přesně dodržujeme pokyny výrobce podávaného antikokcidiotika. Pokud nepodáváme antikokcidiotika, zařadíme podávání přípravků s probiotickým a prebiotickým účinkem či podáváme krmení s těmito látkami.

Pokud dojde k propuknutí nemoci podáváme sulfonamidy nebo zolztszutil v léčebných dávkách (viz schéma výrobce), rovněž může veterinární lékař předepsat antibiotika. Podpůrně se u nemocných zvířat snažíme podávat tekutiny, tekutou výživu (per os). Přeléčíme celý chov. Vždy po ukončení terapie kokcidiostatiky či antibiotiky per os je třeba podávat probiotika, které podpoří osidlování trávicího traktu žádoucími druhy bakterií inhibujícími růst kokcidií a jiných patogenních baterií. U mladých králíčat po odstavu věnujeme velkou pozornost vhodně zvolené krmné směsi, s přesně vyváženým a vybalancovaným složením.

V případě prevence i léčby nezapomínáme na důslednou dezinfekci klecí a chovatelských zařízení.

Při nákupu nových zvířat striktně dodržujeme karanténu.

 

Autorka článku: Iva Šmrhová, CHS z Drinopolu, mail: iva.smrhova@seznam.cz tel.: 773 577 600

 


.

 

 

Kontakt

Český svaz chovatelů, Klub chovatelů králíků Teddy a zakrslých Teddy beránků pobočný spolek

chstynaja@seznam.cz

Sídlo:
Maškova 1646/3,
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Korespondenční adresa:
Aneta Glaubaufová
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Ostravská 3062,
272 01 Kladno

IČ: 72055910

transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001158992

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode