Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Směry v chovu pro rok 2009

V současné době je situace v chovu teddy králíků nezávidění hodná. Dali jsme si cíl, kterým je uznání Zakrslého teddy jako samostatného plemene. Cesta k tomu však bude opravdu dlouhá a složitá, protože plemeno je velmi neustálené.

Omlouvám se všem, že budu psát poněkud syrově o našich teddících, miláčcích a domácích mazlíčcích, ale jinak to opravdu nejde, když se zaměřujeme na samotný standard a chov plemene jako takového.

Proč nezáviděníhodná situace? V současné době totiž nemáme dostatek kvalitních zvířat. Je nedostatek kvalitních samců i samic a opravdu kolikrát není pro chov z čeho vybírat. Importy ze zahraničí tuzemský chov sice obohacují, ale jen částečně, protože i importovaná zvířata mívají spoustu vad, které by byli u jiných plemen důvodem k vyloučení zvířete z chovu. Navíc je ten problém, že zvířata importovaná i tuzemská jsou mezi sebou hodně příbuzná. Uvědomme si, že žádný zahraniční chovatel, nedá z ruky naprosto špičkové zvíře, proto si nedělejme iluze, že importovaná zvířata jsou mnohonásobně lepší než tuzemská....(pozn.: Navíc, poměrně často se objevila v poslední době pasteurelóza u importovaných zvířat).

My ovšem vše nedokonalé vylučovat nemůžeme, protože by nám opravdu nic nezbylo. Můžeme si však určit směr kterým půjdeme a pohovořit o hlavních bodech, na které se zaměříme a budeme vážné vady hlídat a vylučovat z dalšího chovu.

Zde předkládám návrhy na další chov. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí na plemeni dále pracovat (bohužel, takových ale moc není třeba z důvodu prostoru a časového zaneprázdnění apod) a chtějí plemeno skutečně zlepšovat.

Pozice 1. - hmotnost

Optimální hmotnost u samice počítejme mezi 1200 – 1350 g

Optimální hmotnost u samce v rozmezí 800 – 1000 g

Znovu upozorňuji, že se jedná pouze o návrhy, jaká zvířata vybírat a upřednostňovat do chovu. Pokud zvíře v některém ohledu nevyhoví, ale má něco, co by stálo za to uchovat a předat na další generace (třeba kvalitní necuchavou srst, nepříbuznost apod), zvíře do chovu samozřejmě zařadíme.

Zvířata, která mají přes 1600 g by se do chovu standardně již pouštět neměli. Rovněž tak zvířata s hmotností menší než 800 g není možné do chovu zařadit. 

Pozice 2, 3 - tvar a typ

Tvar těla neodpovídající standardu je u teddíků značným problémem, na který se musíme všichni zaměřit a snažit se tento parametr do budoucna zlepšit. Hlavním problémem jsou obvykle vystouplé kyčle, které má opravdu většina teddy králíčků. U hermelínů  a dalších zakrslých králíků se tento problém také objevuje, ale ne v takové míře jako u teddy králíčků.

Druhým problémem je protáhlý tvar těla. Tělo má být krátké, zavalité, rovnoměrně široké po celé délce. Mnoho teddíků mívá ale tělo protáhlé, nebo nerovnoměrně široké. Proto je třeba důrazně upřednostňovat zvířata s lepší, kompaktnější stavbou těla.

Obecně připomínám, že výchozím plemenem je v našem případě hermelín, proto je třeba při pohledu a posuzování vzhledu králíka teddy vždy myslit na to, jak vypadá hermelín. Pokud si sami chcete svého králíka posoudit, posaďte jej na stůl, jemně jej chyťte za uši a povytáhněte jej směrem nahoru, abyste jej mohli dobře posoudit a všimli si i takové věci jako je např. nášlap, má být kočičí (hrudní končetiny bývají obvykle u teddíků rovné), tvar těla, poloha pírka a další.

Z dalších věcí se ještě pozastavíme u vnějších pohlavních orgánů, které mají být výrazné a nedeformované. Nepřípustný do chovu je rozštěp pyje.

Pro zlepšení tvaru těla a typu je možné plemeno oživit vhodně vybraným a dobře posouzeným hermelínem (počet bodů 94 a více) či kvalitním jedincem jiného vhodně zvoleného plemene (zakrslý liščí, zakrslý barevný).

Pozice 5 – hlava a uši

Zde standard hovoří jasně a myslím, že každému, kdo se podívá na výchozí plemeno je jasné, jak má správná hlava Zakrslého teddyho vypadat. Důležité je vědět, že hlava se u králíčka může správně dotvořit až třeba v druhém roce života, je to podobné jako třeba s kvalitou srsti, kterou rovněž není možné požadovat dokonalou u mladého, např. půlročního zvířete. Zde je tedy třeba určité trpělivosti...

My se musíme zaměřit hlavně na délku uší, která by optimálně měla být mezi 5 – 5,5 cm, ale v současné době navrhujeme do chovu zařazovat i další zvířata, kde délka uší nepřesahuje 7 cm. Ušatější zvířata není vhodné zařazovat do chovu. Jako výhodu bereme to, pokud jsou uši osrstěné, ale nesmí být tzv. "fáborky na uších", které jsou plemenným znakem u angor. Vzdálenost uší od sebe prozatím (v této fázi) řešit nebudeme, uši mají být ale vzpříma nesené, nerozkleslé.

Pozice 4. - srst

Zde opět standard hovoří jasně, do chovu upřednostňujeme zvířata s kvalitní srstí, která se minimálně zacuchává a filcovatí. Pro zlepšení kvality srsti je možné plemeno oživit Zakrslým liščím. Srst typu angory nebude upřednostňována.

Pozice 5. - plemenné znaky

Plemenné znaky tvoří čelenka v osrstění hlavy a polodlouhá srst na uších. Již jsme o tom hovořily dříve, čelenka je velmi důležitá a proto vybíráme do chovu hlavně zvířata s čelenkou, která má být výrazná. Samozřejmě v době, kdy zvíře přelínává čelenku dočasně může ztratit....Osrstěné uši jsou výhodou.

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Dle výchozích plemen – velmi diskutabilní bod, nejvhodnější a nejjednodušší – v uvozovkách – je barva bílá s modrýma očima. Tuto barvu můžeme doporučit pro šlechtění jednobarevného teddy. Naopak, barva červená je poměrně hodně složitá, takže zde se dají předpokládat komplikace. Barva černá je pro šlechtění vhodná a je možné ji prozatím sloučit s barvou modrou. Holandskou a japonskou kresbu pro šlechtění nedoporučujeme, ale jedná se pouze o doporučení, pokud se pro ni některý chovatel rozhodne, jeho volbu akceptujeme. Pozor na barvu drápů u jednobarevných Zakrslých teddy musí odpovídat výchozímu plemeni, u holandských králíků je barva drápů u všech rázů bílá.

Protože v současné době je velká skupina Zakrslých teddy barevně neuchopitelná dle výchozích plemen a jedná se o tzv. "dvou či tří či více barevné strakáče" či jedince s nepravidelnou holandskou či japonskou či rhonskou kresbou (na první pohled může vypadat kresba velmi pěkně a přesto, při bližším posouzení králíka nebude odpovídat standardu), budeme na tyto jedince brát značný zřetel a budeme usilovat o zřízení speciálních výstavních sekcí, ve kterých budou posuzováni, samozřejmě, po dohodě s ÚOK ČSCH. V současné době většina Zakrslých teddy bude spadat právě do této kategorie.

Pozice 7. – péče a zdraví

Je jasné, že zvíře, než jej přivedeme na výstavu řádně připravíme. Vyčistíme uši, nášlapové plochy končetin, pohlavní kouty, zkrátíme drápy, zvláštní pozornost je třeba věnovat srsti...jak připravit králíčka teddy na výstavu jsme rozepsali v jiném článku (umístěn v sekci výstavy) a rovněž je tato problematika probrána ve vzorníku.

Zvláštní bod – povaha

Mějme na mysli, že Zakrslý teddy je plemeno společenské, takže je třeba klást důraz i na povahu králíka, vyřazujeme zvířata agresivní, naopak se snažíme zařazovat zvířata mazlivá, milá svou povahou.

Závěrem

Plemeno Zakrslý teddy je v současné době neustálené a to v mnoha znacích. Při dalším šlechtění králíka teddy musíme pokračovat v jednotlivých etapách.

První z nich se bude skládat z následujících kroků:

  • Pokusit se eliminovat z chovu některé hlavní vady, jakými jsou především výrazně vystouplé kyčle, velmi protáhlý tvar těla, deformace pohlavního ústrojí (rozštěp pyje), křivé, přerůstající zuby, srůsty ušních zvukovodů, další anatomické vady, uši delší než 7 cm, naprostá absence čelenky, hmotnost těla nad 1600 g a pod 800 g. Pozn.: V současné době není možné z chovu vyřadit zvířata s méně závažnými vadami (nedokonalá kresba, barevná nejednotnost, horší kvalita srsti, mírně vystouplé kyčle, klínky v očích - i když i ty je lepší raději vyřazovat apod). 
  • Klub podporuje novošlechtění různých barevných rázů, prozatím se chovatelé zaměřili na barvy srsti:
1. bílá s modrýma očima (do chovu je možno zařazovat i albíny - nedoporučujeme ale albíny a leucíny křížit), 2. červená a žlutá s hnědýma očima 3. černá a modrá s hnědýma očima (samozřejmě další chovatelé se mohou věnovat jiným barvám či kresbám či se mohou pokusit u svých odchovů zaměřit na zlepšování především typu a tvaru těla a otázku zaměření se na konkrétní barvu řešit až následně. Důležité ale je na plemeni začít systematicky pracovat a snažit se jedince co nejvíce přiblížit standardu, tak, jak je nyní navrhnut.

Pozn.: V dalších krocích bychom do chovu vybírali zvířata tak, aby byla co nejvíce nepříbuzná (alespoň tři generace). Nyní však bude možná i úzká příbuzenská plemenitba (samořejmě po předchozím důkladném zvážení její vhodnosti). K počítání příbuznosti může pomoci program Genealog, který počítá příbuznost zvířat.

  • Plemeno se již nyní můžeme pokusit pro zlepšení některých důležitých parametrů (např. tvar těla, typ, barva srsti, očí, drápů) oživit Hermelínem, Zakrslým barevným a Zakrslým liščím. Vždy doporučujeme volit skutečně kvalitní jedince.

Poznámka

Aby se na plemeni dále systematicky a intenzivně pracovalo, pokusíme se dojednat s ČSCH možnost posouzení plemene Zakrslý teddy na výstavách, protože v současné době posuzovatelé ČSCH neuznané plemeno posuzovat nesmějí. Je však třeba, aby ti, co se chovu více věnují na posuzování skutečně dorazili...

Připravila: Iva Šmrhová

Důležitá poznámka: tento článek byl psaný v roce 2008, kdy ještě nebyl založen Klub chovatelů Zakrslých teddy a Teddy beránků. V současné době (od května 09 je již klub oficiální a pracuje pod záštitou ČSCH, takže je možné obě plemena oficiálně představit na výstavách organizovaných ČSCH v sekci Novinky. Dále s ČSCH jednáme o zřízení výstavních tříd, ve kterých by bylo možné posoudit i dvou, tří a více barevné strakáčky.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode