Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

standard - Teddy beran

ZAKRSLÝ BERAN TEDDY (ZBTd)


Zdrobnený baran Teddy

Zwergwidder Teddy

Karzełek Baran Teddy

Dwarf Lop Teddy

Nain Bélier Teddy

 

 

Vznik, historie a rozšíření plemene

Bude doplněno při finalizaci standardu – V. Šimek a J. Jahoda.

 

Uznané barevné rázy

Jsou uznány veškeré barevné rázy, rázy s plášťovou kresbou (výchozí plemeno MS) a rázy s holandskou kresbou (výchozí plemeno Ho) (Viz Všeobecná část).

 

Hmotnost mláďat

 

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,2

0,4

0,7

0,9

1,2

1,5

 

 

Bodovací stupnice

 

Pozice

Body

1. Hmotnost

10

2. Tvar

20

3. Typ

20

4. Srst

15

5. Plemenné znaky

20

6. Barva krycího chlupu, očí, drápů, podsady, event. kresba

10

7. Péče, zdraví, kondice

5

Celkem

100

 

 

Pozice 1. – Hmotnost

1,30 – 1,49 kg

1,50 – 1,90 kg

1,91 – 2,10 kg

 

9 bodů

 

10 bodů

 

9 bodů

 
             

 

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část. Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat.

 

Pozice 3. – Typ

Tělo je zavalité, válcovité se silnou kostrou, široké v hrudní i pánevní partii. Končetiny jsou krátké, zeširoka postavené a silné. Postoj je polovysoký. Pohyb nemá působit plazivě. Hlava působí kratším dojmem, s širokým čelem i nosní partií, výrazně klabonosá v celém profilu. Hlava králic přirozeně vykazuje jemnější stavbu s dobře vyvinutým klabonosem. Krk je krátký, silný, nezřetelný. Uši jsou pevné struktury,
se silným základem, bez záhybů, dobře osrstěné, podkovovitě svěšené po stranách hlavy s otvory uší přiléhajícími k hlavě (zepředu zřejmá tzv. podkova). Svěšené uši tvoří u základu výrazné chrupavčité hrboly (tzv. korunky) s tím, že jsou na koncích zaoblené. Rozpětí uší měřené přes hlavu je 22 – 28 cm.

 

Pozice 4. – Srst

Srst je hustá, strukturou rovná, jemná, avšak neplstící. Je rovnoměrně rozložena
po celém trupu. Délka srsti je 5 – 8 cm. Na břiše je polodlouhá srst.

 

Pozice 5. – Plemenné znaky

Plemennými znaky rozumíme kompaktní charakteristické osrstění, tzn. dlouhá srst
po celém těle a čelenka. Čelenkou se rozumí srst na čele, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5 – 8 cm. Od kořene uší se srst rozděluje a padá přes čelo dolů. Dlouhá srst je od nosní partie až ke kořeni uší a také kolem očí. Prodloužená srst je v dolní polovině uší, v horní polovině uší a spodních částech hrudních a pánevních končetin je normální, neprodloužená srst.

 

Pozice 6. – Barva krycího chlupu, očí, drápů, podsady, event. kresba

Viz Všeobecná část.

Při hodnocení barvy bereme v potaz, že dlouhá srst zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a kreslené.

 

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice

Viz Všeobecná část.

Je povoleno sepnout čelenku.

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: méně zavalité – protaženější tělo, hlava s méně výrazným klabonosem, užší nosní a/nebo čelní partie, méně vyvinuté korunky, znatelný krk, slabší struktura uší, méně uzavřená podkova, delší a slabší končetiny, ojedinělé záhyby v uších, mírné odchylky od předepsané délky uší.

 

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, nevyrovnaná délka a/nebo hustota srsti, menší odchylky od stanovené délky srsti, menší množství pesíků, mírný náznak plemenných znaků angory (bačkory, licousy, praporky), mírně delší srst na končetinách, mírný náznak plstění srsti.
 

Pozice 5.

Mírně nevyrovnaná délka srsti v plemenných znacích, kratší či řidší čelenka.

 

Pozice 6.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.

Hmotnost nižší 1,30 kg anebo vyšší než 2,10 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: velmi úzké tělo a zúžená hrudní partie, velmi protažený typ, zvedání jednoho nebo obou uší, rozpětí uší kratší než 21 či delší než 28 cm, otvor jednoho nebo obou uší obrácený dopředu, výrazně plazivý pohyb (vždy výluka).

 

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady, srst kratší než 4 cm anebo delší než 10 cm, silné plstění kdekoliv na těle, výrazně měkká srst připomínající angorskou srst, výrazná přítomnost plemenných znaků angory (vždy výluka).

 

Pozice 5.

Výrazně nevyrovnaná délka srsti v plemenných znacích, velmi řídká, krátká (méně
než 4 cm) či zcela chybějící čelenka (výluka).

 

Pozice 6.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

 

 

 

 

Zakrslý beran teddy původníá standard

 

Pozice 1. – hmotnost

0,90-1,24 kg  1,25-1,49 kg  1,50-1,75 kg 1,76-2,00kg

8 b.                  9b.                   10b.                 9b.

 

 

Pozice 2. – tvar (viz. všeobecná část)

Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

a) Průběh hřbetní linie - Hřbetní linie začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaokrouhlená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

b) Poloha končetin – Hrudní končetiny musejí být rovné, jejich nášlap má být tzv. kočičí. Pánevní končetiny musejí být rovněž rovné, chodidla těsně k tělu přilehlá, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle mají těsně přiléhat k trupu.

c) Poloha pírka – Pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu a ve směru páteře.

d) Kůže králíka – Kůže má pružně, avšak pevně přiléhat na všech částech těla králíka. Nemá nikde tvořit záhyby nebo převisy.

e) Vnější pohlavní orgány – Mají být výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu.

 

 

Pozice 3. – typ ( viz. všeobecná část - jedná se především o hodnocení harmonie tělesných tvarů)

Všechny požadavky na typ zakrslého berana platí i pro zakrslého berana teddy. Rozpětí uší je 22-28 cm. Vzhledem k dosti širokému hmotnostnímu rozsahu ZBTd je nutné rozpětí uší posuzovat úměrně k velikosti těla, aby celkový dojem byl co nejpodobnější beranům zakrslým i velkým.

 

 

Pozice 4. - srst

Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Srst připomíná strukturou angoru. Pesíky jsou však zastoupeny ve větším množství. Srst je delší než 5 cm. Je rovnoměrně rozložená po celém těle včetně břicha a hlavy. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. Optimální délka srsti je prozatím stanovena na 5 - 8 cm.

 

 

Pozice 5. - plemenné znaky

Plemenné znaky tvoří čelenka v osrstění hlavy a polodlouhá srst na uších.

 

 

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Dle výchozích plemen

 

 

Pozice 7. – péče a zdraví

K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. Uši musejí být řádně vyčištěné, prosté ušního mazu. Do této pozice patří také znečištění spodků končetin (nášlapové plochy). Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst. Drápy králíka musejí být zkráceny tak, aby nepřesahovaly srst, ale také aby nedocházelo ke zranění. Drápy musejí být také řádně očištěny bez jakéhokoli nánosu trusu. 

 

 

 Vady:

Pozice 4. Srst silně připomínající angoru (podsadové chlupy silně převládají) nebo liščí (silně převládá množství pesíků).

 
 
 
Standardy ZTd a ZBTd, které byly za Klub zaslány ČSCH ke schválení. Pověřená osoba, následně ÚOK CHK (resp. standardová komise) je oprávněna dle svého vlastního uvážení provádět ve standardech změny
 
 
Zakrslý beran teddy (ZBTd) 
 
Genotyp
 
Dle výchozích plemen. Zakrslý beran teddy je uznán v barevných rázech a kresbách všech plemen s normální srstí uvedených v tomto Vzorníku. Strakáči jsou uznáni jen s plášťovou a holandskou kresbou, a to v uznaných barevných rázech. Zkratky zakrslých beranů teddy různých barevných rázů jsou vždy ZBTd a dále zkratka příslušného barevného rázu, event. výchozího plemene.
 
Měsíční přírůstky hmotnosti: 
 
měsíc 1 2 3 4 5 6
kg 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,5

 

 
Bodovací stupnice: 
 
1. Hmotnost 10 bodů 
2. Tvar 20 bodů 
3. Typ 20 bodů 
4. Srst 15 bodů 
5. Celkový obrůst a čelenka 20 bodů 
6. Dle výchozích plemen, u strakáčů barva 10 bodů 
7. Péče a zdraví 5 bodů 
Celkem 100 bodů 
 
Pozice 1. - hmotnost 
 
0,90 - 1,24 kg 1,25 - 1,49 kg  1,50 - 1,75 kg  1,76 - 2.00 kg
 8 bodů 9 bodů 10 bodů    9 bodů 
 
Pozice 2. - tvar 
 
Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, neboť dlouhá srst zakrývá některé tvarové nedostatky (např. kůže na prsou, hřbetní linie, korunky, apod). 
 
Pozice 3. - typ 
 
Zakrslý beran teddy je dokonalým typem zakrslého berana, avšak opticky působí dojmem většího rámce v důsledku růstu dlouhé srsti. Tělo je zavalité, krátké bez zřetelného krku. Končetiny jsou středně dlouhé, velmi silné. Postoj na vzpřímených hrudních končetinách. Hlava je výrazně široká v celém profilu, s výrazným čelem, tzv. klabonosá. Oči jsou výrazné a mírně vystouplé. Rozpětí uší je 22,0 – 28,0 cm, delším uším dáváme přednost (vzhledem k širokému hmotnostnímu spektru ZBTd je nutné rozpětí uší posuzovat úměrně velikosti těla). U kořene vytváří výrazně silné hrboly, tzv. korunky, které v důsledku obrůstu nejsou na první pohled zřetelné. Po obou stranách hlavy jsou uši podkovovitě zavěšeny, přiléhají co nejtěsněji k hlavě a jejich otvory jsou k ní obráceny. Jsou bez jakýchkoliv záhybů, masité a na koncích zaoblené. 
 
Pozice 4. - srst 
 
Srst je hustá, strukturou rovná, jemná, avšak neplstící. Je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Je rovnoměrně rozložena po celém těle, včetně břicha a hlavy. Délka srsti je 5,0 – 8,0 cm. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. U uší je typické, že u hlavy je srst delší a u konců kratší – polodlouhá až dlouhá srst, která přepadá dolu přes ucho, postupně přechází v srst spíše normální. Na břiše se povoluje srst polodlouhá – minimálně 2,0 cm. 
 
Pozice 5. Plemenný znak 
 
Plemenným znakem je kompaktní charakteristické osrstění, tzn. dlouhá srst po celém těle včetně tzv. čelenky. Čelenkou se míní srst na čele, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5,0 – 8,0 cm. Od korunek se srst rozděluje a padá přes čelo dolů. 
 
Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba 
 
Dle výchozích plemen. Při hodnocení barvy bereme v potaz, že dlouhá srst zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a zkreslené (např. hůře znatelné linie holandské kresby, převislá srst z trupu přes boční znaky durynské kresby – nutné srst rozkrýt a prověřit). 
 
Pozice 7. - péče a zdraví. Viz Všeobecná část Vzorníku. Srst se nestříhá (možné je zkrátit srst pouze v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku). Srst se udržuje pravidelným česáním. 
 
Přípustné vady 
 
Pozice 1.: 
 
Viz stupnice hmotnosti. 
 
Pozice 2: 
 
Viz Všeobecná část Vzorníku. 
 
Pozice 3.: 
 
Shodné s přípustnými vadami ZB. 
 
Pozice 4.: 
 
Mírně kratší (tj. 4,0 – 4,9 cm) či delší srst (tj. 8,1 – 10,0 cm). Mírně nevyrovnaná délka srsti v důsledku línání (zejména kratší srst na hřbetě). Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory (prapory, bačkory, licousy), popř. liščího, saténového, rex typu srsti. Přípustná je delší srst na - končetinách (tj. do maximální délky 2,5 cm). Mírný náznak plstění srsti. 
 
Pozice 5.: 
 
Mírně nevyrovnaný obrůst těla. Kratší či méně hustá čelenka (minimálně 4,0 cm). 
 
Pozice 6.: 
 
Dle výchozích plemen. 
 
Pozice 7.: 
 
Viz Všeobecná část Vzorníku. 
 
Nepřípustné vady
 
Pozice 1.: 
 
Hmotnost nižší než 0,9 kg a vyšší než 2,00 kg (neklasifikován). 
 
Pozice 2.: 
 
Viz Všeobecná část Vzorníku. 
 
Pozice 3.: 
 
Viz Všeobecná část Vzorníku a dále: nepřípustné vady jsou shodné s týmiž vadami ZB, (Rozpětí uší menší než 21,0 cm a větší než 28,0 cm - vždy výluka. Dlouhý krk - výluka, výrazně tenké hrudní končetiny - výluka). 
 
Pozice 4.: 
 
Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4 cm a delší než 10,0 cm (neklasifikován). Výrazně plstnatějící srst (výluka). Zvlněná srst (výluka). Převažující struktura angorské nebo liščí srsti, popř. srst se saténovým či rex faktorem (výluka). Dlouhé chlupy na končetinách, tj. více jak 2,5 cm délky (výluka). Dlouhá srst na uších – praporky (výluka). 
 
Pozice 5.: 
 
Výrazně nevyrovnaný obrůst těla (výluka). Velmi řídká, krátká (méně než 4,0 cm dlouhá) či zcela chybějící čelenka (výluka). 
 
Pozice 6.: 
 
Dle výchozích plemen. 
 
Pozice 7.: 
 
Viz Všeobecná část Vzorníku. Navíc: Jakkoli neudržovaná, upravovaná či ostříhaná srst (vyjma stříhání v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku - viz Pozice 7 tohoto standardu (neklasifikován)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode