Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

1. klubová výstava Lysá n. L. 12. 9. 09

Historicky první klubovou výstavu při 39. Celostátní výstavě mladých králíků na výstavišti v Lysé nad Labem v sobotu 12. 9. 2009. 

Na výstavě se veřejnosti představilo celkem 20 jedinců plemene ZTd (z toho 13 samců a 8 samic) a 6 jedinců ZBTd (z toho 2 samci a 4 samice). Představení jedinci byli posuzováni klubovou typizací, která měla za cíl vybrat ta zvířata, která jsou perspektivní do dalšího chovu, poukázat na vady (přípustné a nepřípustné), zdůraznit přednosti a naznačit chovatelům směr, kterým by se chov plemen měl ubírat. 

Posuzování probíhalo veřejně a účastnit se ho měli možnost nejen vystavovatelé, ale rovněž příznivci plemen a návštěvníci 39. Celostátní výstavy. Domnívám se, že pro každého vystavovatele, který zde představil v mnoha případech to nejlepší ze svých odchovů, bylo velkým přínosem vyslechnout si hodnocení předností a vad z úst zkušeného chovatele a posuzovatele ČSCH a zároveň čestného člena našeho klubu, př. Jindřicha Šípa. Hodnocení bylo možné rovněž na místě prodiskutovat a klást otázky.

Po skončení posuzování byli př. Šípem vybráni tři nejlepší jedinci z těch, kteří získali nejvyšší počet bodů. Z těchto jedinců byl posléze vybrán Nejlepší králík klubové výstavy ZTd a ZBTd, kterým se stal ZTd červ - Tedýsek z Drinopolu vystavovatelky Hanky Zralíkové. 

Nutno podotknout, že na této klubové výstavě nebylo přihlíženo k barvě předvedených jedinců, předvedena mohla být jakkoli barevná zvířata i kresebně odlišná od standardu. V pozici 6 se ve shodě s požadavky klubu hodnotila (podobně jako např. na výstavách morčat) povaha. U obou plemen, které v klubu chováme se při dalším šlechtění zaměřujeme právě na udržení přátelské povahy chovných jedinců tak, aby plemeno mohlo být označováno za sportovně – společenské. Ve shodě s touto ideou podporujeme speciální projekty, ve kterých jsou teddy králíčci díky své klidné a trpělivé povaze využíváni podobně jako např. psi v canisterapii či koně v hippoterapii, tedy pro sociálně-léčebné využití. Příkladem může být projekt s názvem Ráj teddíků, který se snaží pomoci dětem, kteří neměli to štěstí, aby prožili dětství v rodinném prostředí, nýbrž žijí v dětských domovech.  

Hodnocení by nebylo kompletní, kdybychom nezmínili sekci novošlechtění ve které se při 39. celostátní výstavě mladých králíků veřejnosti představili ZTd bílí, červení a holandští modří. Vystaveno bylo celkem 13 králíků (z toho 5 samců a 8 samic). Vystavení jedinci těchto barevných rázů, pro které bylo v letošním roce povoleno novošlechtění, v současnosti vykazují neustálené znaky a rovněž některé nepřípustné vady, které jsou v rozporu s vypracovaným standardem plemene (např. u červených bílé skupiny srsti, u holandských modrých nedokonalá kresba, u bílých srst typu angory). Nicméně na ustálení plemene a zlepšení typu, tvaru těla a dalších parametrů v současnosti pracuje chovatelská základna sdružená v nově založeném Klubu chovatelů králíků ZTd a ZBTd. 

Závěrem lze říci, že obě prezentovaná plemena jsou sportovně – společenskými plemeny králíků, kteří své osobité kouzlo ukrývají v nadýchané, dlouhé a husté srsti a v mírné, milé a přátelské povaze. Obě plemena si získala srdce mnoha dětí a přízeň široké veřejnosti, k čemuž byla také původně vyšlechtěna.  

Příznivci plemen ZTd a ZBTd mohou v případě zájmu kontaktovat náš chovatelský klub prostřednictvím těchto webových stránek, rovněž mohou získat více informací o projektu Ráj teddíků na www.rajteddiku.webnode.cz a podpořit jej zakoupením knihy o ZTd nebo kalendáře. Děkujeme sponzorům výstavy, kterými byli: J. Kosťun a L. Netolický FARMAPOL, Občanskému sdružení na Větrné hůrce, CHS www.navetrnehurce.cz a Janě a Petru Prokešovým.

Závěrem pro náš klub:

Všichni ocenění jedinci získali nejen věcné ceny, za které děkujeme sponzorům (kokardy, batohy, tašky na notebook, misky na krmení, desky), ale rovněž všichni ocenění jedinci výstavy získali kartičky Čekatelství šampiona. Pokud jedinec uspěje i na dalších výstavách klubu může získat titul ČESKÝ ŠAMPION. K tomu musí získat celkem 4 kartičky (tedy musí uspět na 4 výstavách) v libovolně dlouhém časovém období. Všichni níže uvedení jedinci se nyní stali Čekateli šampiona. Držíme palce, aby jich titulu dosáhlo co nejvíce!

Celkové hodnocení:

Kategorie ZTd:

Nejlepší jedinec klubové výstavy, Nejlepší dospělý samec Tedýsek z Drinopolu, ch: Iva Šmrhová, maj: Hana Zralíková

Nejlepší mladý samec Cernunos of Hillock, ch: J. Kasal, maj: Lenka Hornová

Nejlepší druhý mladý samec Ramesse z Kemetu, ch: Lenka Hornová, maj: Iva Šmrhová

Nejlepší samice Xenie z Drinopolu, ch: Iva Šmrhová, maj: Radka Hlávková

 

Kategorie ZBTd:

Nejlepší dospělá samice Amálka Malá Zoo, chov: Lenka Tesařová, maj: Ing. Jana Prokešová

Nejlepší mladá samice Nut von den Most4tlerteddys, ch: Verena Walchshofer, AT, majitel: Lenka Hornová

2. nejlepší mladá samice Suzi von Tinchen´s Rammlerbude, chov: Tina Bitkow, DE, maj: Ing. Jana Prokešová

3. nejlepší mladá samice Sisi von Tinchen´s Rammlerbude, chov: Tina Bitkow, DE, maj: Ing. Jana Prokešová

 

Kategorie novošlechtění ZTd - vybráni tři nejlepší jedinci (po jednom z každého barevného rázu):

Almond de Rossal (ZTd bmo) L.u: C 2-8 P.u.: 1-1

Atík (ZTd červ) L.u.: C 5-9 P.u.: 7

Violka (ZTd hmo) L.u: C 11-7 P.u.: 2 - 2

 

Fotografie z výstavy:

Posuzování probíhalo za přítomnosti veřejnosti.

Králíky posuzoval př. J. Šíp

Společné foto tří nejlepších jedinců, z leva doprava: Tedýsek z Drinopolu (ZTd), Cernunos of Hillock (ZTd), Nut von den Most4tlerdteddys (ZBTd)

 

Ještě jeden pohled na tri nejlepší králíčky klubové výstavy

Nejlepší jedinec 1. klubové výstavy a nejlepší dospělý samec Tedýsek z Drinopolu

Nejlepší mladý samec Cernunos of Hillock

Druhý nejlepší samec Ramesse z Kemetu (Zli s teddy genem)

Nejlepší samice Xenie z Drinopolu

Nejlepší ZBTd samice Nut von den Most4tlerdeddys

Pro děti jsou teddíci výborní kamarádi

Králičí hop

Kartička Čekatele šampióna 

Vystavovatelé:

Frolíková Veronika

Gornerová Jitka

Hornová Lenka

Krajská Libánská Linda

Lešová Radka

Podzemská Jarmila (výstavy se neúčastnila)

Prokešová Jana

Prokopová Pavlína

Sophová Anna

Šmrhová Iva

Zralíková Hana

 

Připravila:

Iva Šmrhová, e-mail: iva.smrhova@seznam.cz

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode