Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

opků Oblastní výstava Zakrslých teddy a Teddy beránků

 

17. 4. 2010

 

Výstava proběhla v České Lípě při příležitosti oslav Dne země v areálu ZO ČSCH ve Staré Lípě. Akce byla spojena s výstavou morčat s posouzením. Velmi zajímavé byla také ukázka králičího hopu. Pořádajícími organizacemi byly: OS Na větrné hůrce a Klub chovatelů králíků Zakrslých teddy a Teddy beránků.

Akce se konala od 9 – 16 hodin.

Po přejímce byla zvířata zaklecována a následně posouzena př. Jindřichem Šípem, zkušeným posuzovatelem a velmi úspěšným chovatelem zakrslých králíků.

Teddy králíci byli posouzeni dle současného vypracovaného Návrhu standardu plemene, protože se jedná o dosud neuznané plemeno, byli posouzeni jak teddy králíci, tak králíci s teddy genem. Akce se konala pod záštitou ČSCH.

Posuzování proběhlo za přítomnosti veřejnosti, což je pro chovatele snad každého plemene velmi přínosné. Na výstavě se předvedli zejména jedinci z Novošlechtění, ale byli předvedeni i velmi kvalitní jedinci z tuzemského hobby chovu.

Předvedeno bylo celkem 41 zvířat, z toho 26 Zakrslých teddy, 11 Zakrslých s teddy genem a 4 Zakrslí berani teddy. Z barevných rázů byly zastoupeny: bílý modrooký, červený, durynský a černý. Z dalších, které nejsou dány vzorníkem: havana – bílá, modro – bílá (nejednalo se o hol. kresbu), krémová, žluto - bílá (nejednalo se o hol. kresbu).

Výsledky hodnocení byli zapsány do Posuzovacích lístků vytvořených v souladu s posuzovali ČSCH a již byli použity na lednové výstavě v Lysé n. Labem. Pro současné, dosud neuznaná námi chovaná plemena zcela vyhovují. Králíci byli obodováni, byly vyzvdviženy jejich klady, upozorněni jsme byli na zápory, níže uvádíme dosažený počet bodů jednotlivců a párů. 

Velmi přínosné bylo závěrečné hodnocení př. Šípem, který měl nelehkou pozici každého posuzovatele něčeho nového, co ještě neodpovídá předepsanému standardu, ale jenom se mu přibližuje. Teddíci více délkou srsti, důležitější ale je přeci jen typ a tvar, kterým zase lépe odpovídají jedinci s teddy genem, kteří pochází ze spojení teddy plus jiné plemeno (liščí nebo zakrslý barevný králík či hmo). Vystavených jedinců bohužel bylo poměrně málo v jednotlivých kategoriích, takže rozhodování a hodnocení př. Šípa opravdu nebylo jednoduché! Pozitivně ocenil postup v naší práci, který byl vidět na zlepšení typu, tvaru těla a docílení jednolitosti barvy tak, abychom se přiblížili Vzorníku plemen Ing. Zadiny pro jednotlivé barevné rázy. Jedinci, kteří získali 93 a více bodů dostali titul Čekatel šampiona, který klub uděluje z důvodu, aby motivoval co nejvíce chovatelů ve vystavování kvalitních jedinců na klubových výstavách. Př. Šíp se zaměřil hlavně na typ a tvar těla, který je velmi důležitý! Je pochopitelné, že jedinci s teddy genem měli slabší čelenky, obecně kratší srst, mnohdy nestejnoměrně dlouhou, ale je třeba si uvědomit, že srst v dalších generacích bude zase o krůček blíže návrhu standardu, navíc, bude zastoupeno větší počet pesíků, což znamená méně plstnatění, ke kterému srst teddy králíků má velké sklony (srst typu angora) Obecně je třeba upozornit na některé stále přetrvávající problémy v chovu ZTd - mírně či výrazně vystouplé hrboly kyčelních kostí!!!, nedostatky v typu a tvaru těla, delší než předepsaná délka uší, horší kvalita srsti, nestejnoměrná délka srsti atp. Zpestřením výstavy bylo vyhlášení nejlepších párů u ZTd, ZBTd a Zakrslých s teddy genem.

Věřím, že výstava byla přínosná pro všechny vystavovatele jak z NŠ, tak rovněž pro další chovatele, kteří si mohli nechat ocenit svoje zvířata do hobby chovů, a to velmi zkušeným posuzovatelem. Jak víme, kvalita u teddy králíků je obecně velmi diskutabilní a jen málokterý teddy králík odpovídá alespoň základním požadavkům tak, jak je předepisuje Návrh standardu plemene (viz inzeráty v tisku atp). Posun k lepšímu byl vidět zejména u jedinců s teddy genem, kteří jsou F1 generací po importech zakrslých liščích bílých a červených ze SRN. Držíme palce všem chovatelům, kteří se zajímají o kvalitu zakrslých teddy a upřednostňují kvalitu před kvantitou. Jedině tak se dá pro plemeno jako takové něco udělat.

Pro laiky upozorňuji, že kvalitu králíka je třeba posuzovat komplexně, až po důkladném prohmatání a prohlédnutí celého těla králíka. Není možné posuzovat kvalitu dle fotografie, jak se mnozí mylně domnívají. Srst může zakrývat mnohé závažné nedostatky! Proto jsou výstavy tolik důležité, protože se zde i naprostý laik dozví, jak králíka prohmatat, na co se zaměřit, co a jak správně sledovat. Může se poradit se zkušeným posuzovatelem, který ochotně a odpovědně zodpoví kladené dotazy! Kdo má o chov teddy králíků skutečný zájem toto opravdu nutně potřebuje!

Atmosféra na výstavě byla velmi přátelská a velmi příjemné bylo, že výstava byla spojena s výstavou ušlechtilých morčat. 

Za náš klub chci velmi poděkovat všem vystavovatelům, kteří se výstavy účastnili, př. Jindřichu Šípovi za profesionální posouzení a cenné rady, Ladě Šípové za ukázku velmi zajímavého králičího hopu, organizátorům akce v čele s Janou Prokešovou a sponzorům, kteří přispěli k pořádání akce. Současně chci srdečně pozvat i další chovatele a majitele teddy králíků, jak krátkouchých tak i beránků, rovněž majitelů zakrslých s teddy genem (lvíčků), aby se nebáli svoje zvířata prezentovat na výstavách a porovnat kvalitu s ostatními chovateli.  

 

Sponzoři výstavy:

  • Farmapol, Dolní Libchava 95, 470 01 Česká Lípa
  • Ing. Jana Prokešová - OS Na Větrné Hůrce
  • Linda Krajská Libánská www.rajteddiku.cz spoluatorka knihy o teddy králících

 

 

Hodnocení:

 

Nejlepší jedinec výstavy:

Cherry z Drinopolu (Zakrslý teddy černý, 95,5 b., ch + maj.: Iva Šmrhová)

Mladá, velmi nadějná samička s výbornou podsadou!, typem a tvarem těla. Srst se u mláďat velmi mění a kvalitu lze odpovědně posuzovat až po prvním roce života! Pokud se Váš mladý teddy králíček plstí nezoufejte, po přelínání se může podstatně její kvalita změnit!

 

Nejlepší samec ZTd:

Ramesse z Kemetu (Zakrslý teddy havanovitý, 95 b., ch: Lenka Hornová, maj.: Iva Šmrhová) Jedná se o genového teddy králíka po importovaných liščích havanovitých, výborný v typu a tvaru těla, délce a tvaru uší, výborná hlava, pochopitelná je z jeho původu vyplývající slabší čelenka a absence dlouhé husté srsti. Pro chov se jedná o výborného a hodnotného samce.

 

Nejlepší samice ZTd:

Bella (Zakrslý teddy červený, 95 b, ch: Jitka Morgensternová, maj.: Iva Šmrhová) Na teddy králíka výborná samice v typu, tvaru těla, kvalitě srsti, délce uší, odpovídajícímu osrstění očí a mohutné čelenky. Tato samice bude pro chov přínosem.

 

Nejlepší mladá samice ZTd:

Cherry z Drinopolu (Zakrslý teddy černý, 95,5 b., ch + maj.: Iva Šmrhová)

 

Nejlepší mladý samec ZTd:

Charles z Drinopolu (Zakrslý teddy durynský, 95,5 b, ch + maj.: Iva Šmrhová)

 

Nejlepší samec s teddy genem:

Sam z Ráje (Zakrslý s teddy genem bílý modrooký, ch + maj.: Linda Krajská Libánská)

 

Nejlepší samice s teddy genem:

Irvinka z Drinopolu (Zakrslý s teddy genem červený, ch + maj.: Iva Šmrhová) Mladá samice výborného typu a žádoucí barvy srsti, očí a drápů. S teddy genem. Pro chov bude rozhodně přínosem, přináší novou krev.

 

Nejlepší pár ZTd:

Bella a Atík (Zakrslý teddy červení, 188 b. ch: Jitka Morgensternová, maj: Iva Šmrhová)

Pozn: Dva teddy jedinci podobné barvy, samice by správně měla v páru být mohutnější než samec (zde bylo zhruba nastejno), samec slabší čelenka - v línání, oba durynské znaky.

 

Na fotofrafii v popředí Bella, v pozadí Atík.

 

Nejlepší pár s teddy genem:

Sisi a Jolly z Ráje (Zakrslý s teddy genem bmo, 188,5 b. ch + maj: Linda Krajská Libánská)

 

Nejlepší pár ZBTd:

Amálka a Bohoušek z Větrné hůrky (Zakrslý beran teddy krémový, 183,5 b., ch. + maj.: Jana Prokešová)

 

Čekatelé šampiona (motivační ocenění udělované klubem, podepsané příslušným posuzovatelem, který body přidělil, patří kvalitním jedincům, kteří budou přínosem pro budoucí chov a šlechtění plemene:

Irvinka z Drinopolu (ZTd červ) 95,5 b.

Ramesse z Kemetu (ZTd hav) 95 b.

Jacky z Ráje (zakrslý s teddy genem bmo) 93 b.

Jolly z Ráje (zakrslý s teddy genem bmo) 94,5 b.

Sisi z Ráje (zakrslý s teddy genem bmo) 94 b.

Sam z Ráje (zakrslý s teddy genem bmo) 95 b.

Sára z Ráje (zakrslý s teddy genem bmo) 94 b.

Coral Magnifica (ZBTd japanovitý) 94 b.

Max z Ranče u Lesa (ZTd modrý) 94,5 b.

Bella (ZTd červ) 95 b.

Atík (ZTd červ) 93 b.

Deborka z Drinopolu (ZTd červ) 93,5 b.

Charles z Drinopolu (ZTd dur) 95,5 b.

Chockie z Drinopolu (ZTd) 93 b.

Cherry z Drinopolu (ZTd černý) 95,5 b.

Cherryl z Drinopolu (ZTd černý) 94,5 b.

Goliáš z Větrné hůrky (ZTd modro-bílý) 93,5 b.

Monthy (ZTd bmo) 93,5 b.

Adélka z Větrné hůrky (ZTd bmo) 94 b.

Aramis z Horeckých vrchů (ZTd bmo) 94 b.

Bert z Milovic (ZTd bmo) 93 b.

Bond z Milovic (ZTd mbo) 93 b.

Xenie z Drinopolu (ZTd červ) 94,5 b.

Gigi Teddy z Perly (ZTd hav) 94,5 b.

 

 

Fotodokumentace z výstavy:

Zakrslý s teddy genem ze spojení Hmo a ZTd ve výstavním postoji. Výstavní postoj nemá cenu předem "trénovat", pokud se jedná o kvalitního jedince, postoj pro něj není nijak složitý. Králíčka stačí jemně povytáhnout za uši směrem nahoru a dopředu....

Zakrslý s teddy genem ze spojení Zlibi a ZTd (oproti horní fotografii je vidět zásadní rozdíl v srsti)

ZTd červený s typickou čelenkou - hlavním plemenným znakem. Na fotce Xandy z Drinopolu maj. Radky Lešové. Na fotce jsou vidět více osrstěné uši, než je u teddy žádoucí.

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií + pamětní diplomy.

Vyhlašování výsledků ZTd, ZBTd a Zakrslých s teddy genem.

Vyhlašování výsledků ušlechtilých morčat.

Předávání cen za nejlepší předvedená morčata plemene skinny.

Závěrečné hodnocení př. Šípem.

 

Seznam vystavovatelů a katalog výstavy:

bude doplněn

 

 

Zapsala: Iva Šmrhová, mail: iva.smrhova@seznam.cz

Fotografie budou vkládány dodatečně, průběžně.

Omlouvám se za některé opravdu triviální popisky a vysvětlivky, ale jak jsme se přesvědčili je toto opravdu nutné a snad i přínosné. Pokud bude kdokoli cokoli potřebovat vysvětlit či doplnit, prosím, kontaktujte autorku tohoto sdělení.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode