Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zakrslý teddy - STANDARD

 
Zakrslý králík teddy (ZTd)
Genotyp:
Dle výchozích plemen.
Zakrslý králík teddy je uznán v barevných rázech a kresbách všech plemen s normální srstí uvedených v tomto Vzorníku. Strakáči jsou uznáni jen s plášťovou a holandskou kresbou, a to v uznaných barevných rázech.
Zkratky zakrslých králíků teddy různých barevných rázů jsou vždy ZTd a dále zkratka příslušného barevného rázu, event. výchozího plemene.
Měsíční přírůstky hmotnosti:
měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2
Bodovací stupnice:
1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Celkový obrůst a čelenka 20 bodů
6. Dle výchozích plemen 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
Pozice 1. - hmotnost
0,80-0,99 kg 1,00-1,35 kg 1,36-1,45 kg 1,46-1,60 kg
9 bodů 10 bodů 9 bodů 8 bodů
Pozice 2. - tvar
Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, neboť dlouhá srst zakrývá některé tvarové nedostatky (např. kůže na prsou, hřbetní linie, apod.).
Pozice 3. - typ
Zakrslý králík teddy je dokonalým typem zakrslého barevného (hermelína), avšak opticky působí dojmem většího rámce v důsledku růstu dlouhé srsti
Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína, vyjma uší, které mají mít délku nejvýše 6,0 cm.
Pozice 4. – srst
Srst je hustá, strukturou rovná, jemná, avšak neplstící. Je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Je rovnoměrně rozložena po celém těle, včetně břicha a hlavy.
Stránka 2 z 3
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Délka srsti je 5,0 – 8,0 cm. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. U uší je typické, že u hlavy je srst delší a u konců kratší – uši jsou osrstněny jako u plemen s normální srstí s tím, že ve spodní přibližně třetině je srst polodlouhá a přechází do čelenky. Na břiše se povoluje srst polodlouhá – minimálně 2,0 cm.
Pozice 5. - plemenný znak
Plemenným znakem je kompaktní charakteristické osrstění, tzn. dlouhá srst po celém těle včetně tzv. čelenky. Čelenkou se míní srst na čele, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5,0 – 8,0 cm. Od kořene uší se srst rozděluje a padá přes čelo dolů.
Pozice 6. - barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba
Dle výchozích plemen.
Při hodnocení barvy bereme v potaz, že dlouhá srst zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a zkreslené (např. hůře znatelné linie holandské kresby, převislá srst z trupu přes boční znaky durynské kresby – nutné srst rozkrýt a prověřit).
Pozice 7. - péče a zdraví
Viz Všeobecná část Vzorníku.
Srst se nestříhá (možné je zkrátit srst pouze v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku). Srst se udržuje pravidelným česáním.
Přípustné vady:
Pozice 1.:
Viz stupnice hmotnosti.
Pozice 2.:
Viz všeobecná část.
Pozice 3.:
Menší odchylky od požadovaného typu těla, užší hrudník, příp. tělo, zřetelný krční zářez, velmi tenké a slabé končetiny. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Špičaté uši. Délka uší 6,1 – 7,0 cm. Mírně rozkleslé uši.
Pozice 4.:
Mírně kratší (tj. 4,0 – 4,9 cm) či delší srst (tj. 8,1 – 10,0 cm). Mírně nevyrovnaná délka srsti v důsledku línání (zejména kratší srst na hřbetě). Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory (bačkory, licousy, praporky), popř. liščího, saténového či rex typu srsti. Přípustná je delší srst na - končetinách (tj. do maximální délky 2,5 cm). Mírný náznak plstění srsti.
Pozice 5.:
Mírně nevyrovnaný obrůst těla. Kratší či méně hustá čelenka (minimálně 4,0 cm).
Stránka 3 z 3
Klub chovatelů ZTd a ZBTd
Pozice 6.:
Dle výchozích plemen.
Pozice 7.:
Viz všeobecná část Vzorníku.
Nepřípustné vady:
Pozice 1.:
Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,60 kg (neklasifikován).
Pozice 2.:
Viz všeobecná část.
Pozice 3.:
Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá úzká hlava (výluka). Délka uší delší než 7,0 cm (výluka). Uši kratší než 4,0 cm (neklasifikován).
Pozice 4.:
Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4,0 cm a delší než 10,0 cm (neklasifikován). Výrazně plstnatějící srst (výluka). Zvlněná srst (výluka). Převažující struktura angorské nebo liščí srsti, popř. srst se saténovým či rex faktorem (výluka). Dlouhé chlupy na končetinách, tj. více jak 2,5 cm délky (výluka). Dlouhá srst na uších – praporky (výluka).
Pozice 5.:
Výrazně nevyrovnaný obrůst těla (výluka). Velmi řídká, krátká (méně než 4,0 cm dlouhá) či zcela chybějící čelenka (výluka).
Pozice 6.:
Dle výchozích plemen.
Pozice 7.:
Viz Všeobecná část Vzorníku.
Navíc: Jakkoli neudržovaná, upravovaná či ostříhaná srst (vyjma stříhání v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku - viz Pozice 7 tohoto standardu (neklasifikován).

ZAKRSLÝ TEDDY (ZTd)

 

Zdrobnený Teddy

Teddyzwerge

Karzełek Teddy

Dwarf Teddy

Nain Teddy

 

Vznik, historie a rozšíření plemene

Bude doplněno při finalizaci standardu – V. Šimek a J. Jahoda.

 

Uznané barevné rázy

Jsou uznány veškeré barevné rázy, rázy s plášťovou kresbou (výchozí plemeno MS) a rázy s holandskou kresbou (výchozí plemeno Ho) (Viz Všeobecná část).

 

Hmotnost mláďat

 

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,3

0,4

0,6

0,8

1,0

1,1

 

 

Bodovací stupnice

 

Pozice

Body

1. Hmotnost

10

2. Tvar

20

3. Typ

20

4. Srst

15

5. Plemenné znaky

20

6. Barva krycího chlupu, očí, drápů, podsady, event. kresba

10

7. Péče, zdraví, kondice

5

Celkem

100

 

 

Pozice 1. – Hmotnost

0,90 – 0,99 kg

1,00 – 1,35 kg

1,36 – 1,50 kg

 

9 bodů

 

10 bodů

 

9 bodů

 
             

 

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část. Při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat.

 

Pozice 3. – Typ

Tělo je krátké, výrazně zavalité, krátce válcovité se silnou kostrou, široké v hrudní
i pánevní partii. Končetiny působí kratším a silným dojmem, jsou zeširoka postavené. Postoj je alespoň polovysoký. Krk je silný, krátký, neznatelný. Hlava je poměrně velká a kulatá se širokým čelem i nosní partií, výraznými skráněmi a krátkými tupými ústy. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 5 – 6 cm.

 

Pozice 4. – Srst

Srst je hustá, strukturou rovná, jemná, avšak neplstící. Je rovnoměrně rozložena
po celém trupu. Délka srsti je 5 – 8 cm
. Na břiše je polodlouhá srst.

 

Pozice 5. – Plemenné znaky

Plemennými znaky rozumíme kompaktní charakteristické osrstění, tzn. dlouhá srst
po celém těle a čelenka. Čelenkou se rozumí srst na čele, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5 – 8 cm. Od kořene uší se srst rozděluje a padá přes čelo dolů. Dlouhá srst je od nosní partie až ke kořeni uší a také kolem očí. Prodloužená srst je v dolní polovině uší, v horní polovině uší a spodních částech hrudních a pánevních končetin je normální, neprodloužená srst.

 

Pozice 6. – Barva krycího chlupu, očí, drápů, podsady, event. kresba.

Viz Všeobecná část.

Při hodnocení barvy bereme v potaz, že dlouhá srst zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a kreslené.

 

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice

Viz Všeobecná část.

Je povoleno sepnout čelenku.

 

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) a delší končetiny, výraznější krk, nízký postoj, slabší struktura uší, zeširoka nasazené uši, mírné odchylky od stanovené délky uší.

 

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, nevyrovnaná délka a/nebo hustota srsti, menší odchylky od stanovené délky srsti, menší množství pesíků, mírný náznak plemenných znaků angory (bačkory, licousy, praporky), mírně delší srst na končetinách, mírný náznak plstění srsti.
 

Pozice 5.

Mírně nevyrovnaná délka srsti v plemenných znacích, kratší či řidší čelenka.

 

Pozice 6.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

 

Nepřípustné vady

 

Pozice 1.

Hmotnost nižší než 0,9 kg anebo vyšší než 1,5 kg (neklasifikován).

 

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, výrazně úzká a špičatá hlava, uši kratší než 4,5 cm, uši delší než 7 cm (vždy výluka).

 

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady, srst kratší než 4 cm anebo delší než 10 cm, silné plstění kdekoliv na těle, výrazně měkká srst připomínající angorskou srst, výrazná přítomnost plemenných znaků angory (vždy výluka).

 

Pozice 5.

Výrazně nevyrovnaná délka srsti v plemenných znacích, velmi řídká, krátká (méně
než 4 cm) či zcela chybějící čelenka (výluka).

 

Pozice 6.

Viz Všeobecná část.

 

Pozice 7.

 

Viz Všeobecná část.

 

 

Návrh českého standardu Zakrslého teddy (ZTd) 

NAVRHOVANÝ STANDARD KLUBEM

 

Genotyp:

Genotypy odpovídají příslušným plemenům či barevným rázům plemen s normální srstí.

Genotyp + vvfufu (???)

 

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc            1.        2.       3.      4.      5.      6.

kg                 0,3    0,5     0,7    0,9     1,0     1,2

 

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost                                   10 bodů

2. Tvar                                           20 bodů

3. Typ                                            20 bodů

4. Srst                                            15 bodů

5. Dle výchozích plemen              20 bodů

6. Dle výchozích plemen              10 bodů

7. Péče a zdraví                               5 bodů

 

Pozice 1. - hmotnost

0,80-0,99 kg    1,00-1,35 kg   1,36-1,45 kg    1,46-1,60 kg

9 bodů               10 bodů          9 bodů            8 bodů

 

Pozice 2. - tvar

Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhá srst zakrývá tvarové nedostatky.

 

Pozice 3. - typ

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína. Vyjma uší, které mají mít délku nejvýše 6, 0 cm.

 (Tělo: krátce zavalité, stejně široké po celé délce. Končetiny: krátké a zakrslému typu přiměřeně silné. Na stole má předvést kočičí nášlap. Krk: je neznatelný, pírko: velmi krátké. Hlava: v poměru k malému tělu značně velká, avšak krátká, široká v čele, s výraznými rovnými lícními partiemi a krátkou tupou tlamičkou, kterou označujeme jako žabí tlamu. Šířka čela ve výši očí: u samců nad 5,5 cm, u králiček nejméně 5 cm. Oči: mimořádně velké a vypouklé. Uši: mají mít délku nejvýše 5,5 cm, jsou těsně u sebe zpříma nesené, dobře osrstěné a jemné, nikoliv však tzv. papírové. Na svých koncích mají být pěkně zaoblené.)

 

Pozice 4. - srst

Srst je hustá, jemná, je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Je rovnoměrně rozložena po celém těle, včetně břicha a hlavy. Délka srsti je 5-8 cm. Na břiše se povoluje srst polodlouhá – minimálně 2 cm. Uši jsou osrstěny normální srstí, ve spodní třetině je srst polodlouhá a přechází do čelenky.

 

Pozice 5. - plemenný znak

Plemenný znak tvoří čelenka v osrstění hlavy. Čelenka - míní se jí srst na hlavě, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5 – 8 cm. U uší se rozděluje a padá po stranách do očí králíka, vpředu směrem přes nos dolů.

 

Pozice 6. - barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba

Dle výchozích plemen. Dlouhá srst (nikoli podsada) zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a zkreslené (např. hůře znatelné linie holandské kresby, převislá srst z trupu přes boční znaky durynské kresby).

 

Pozice 7. - péče a zdraví

Viz Všeobecná část

 

 

Přípustné vady:

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

 

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

 

Pozice 3.:

Menší odchylky od požadovaného typu těla, užší hrudník, zřetelný krční zářez, velmi tenké a slabé končetiny. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Špičaté uši. Délka 6,1 – 7,0 cm. Uši mohou být v důsledku existence čelenky mírně rozkleslé.

 

Pozice 4.:

Nevyrovnaná délka srsti v důsledku línání (zejména kratší srst na hřbetě). Mírně kratší či delší srst, 4 – 10 cm. Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory – přípustná je delší srst na uších (maximálně 2 cm), nikoli praporky. Přípustná je delší srst na končetinách. Mírný náznak plstění srsti.

 

Pozice 5.:

Kratší či méně hustá čelenka (minimálně 4, 0 cm).

 

Pozice 6.:

Dle výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

 

 

Nepřípustné vady:

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,60 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá úzká hlava (výluka). Délka uší delší než 7,0 cm (výluka). Uši kratší než 4 cm (neklasifikován).

 

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4 cm a delší než 10 cm (neklasifikován). Výrazně plstnatějící srst (výluka). Převažující struktura angorské nebo liščí srsti (výluka). Dlouhé chlupy na končetinách (výluka). Dlouhá srst na uších – praporky (výluka).

Pozice 5.:

 Velmi řídká, krátká (pod 4,0 cm) či chybějící čelenka (výluka).

Pozice 6.:

Dle výchozích plemen.

 

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

 

Standardy ZTd a ZBTd, které byly za Klub zaslány ČSCH ke schválení. Pověřená osoba, následně ÚOK CHK (resp. standardová komise) je oprávněna dle svého vlastního uvážení provádět ve standardech změny

Standard_-_zarkslý_králík_teddy_-_2019.pdf (323734)

 

Zakrslý králík teddy (ZTd)

Genotyp: 

Dle výchozích plemen. Zakrslý králík teddy je uznán v barevných rázech a kresbách všech plemen s normální srstí uvedených v tomto Vzorníku. Strakáči jsou uznáni jen s plášťovou a holandskou kresbou, a to v uznaných barevných rázech. Zkratky zakrslých králíků teddy různých barevných rázů jsou vždy ZTd a dále zkratka příslušného barevného rázu, event. výchozího plemene. 

 

Měsíční přírůstky hmotnosti: 

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2

 

Bodovací stupnice: 

1. Hmotnost 10 bodů 

2. Tvar 20 bodů 

3. Typ 20 bodů 

4. Srst 15 bodů 

5. Celkový obrůst a čelenka 20 bodů 

6. Dle výchozích plemen 10 bodů 

7. Péče a zdraví 5 bodů 

 

Pozice 1. - hmotnost 

0,80-0,99 kg 1,00-1,35 kg 1,36-1,45 kg 1,46-1,60 kg
9 bodů 10 bodů 9 bodů 8 bodů 

 

Pozice 2. - tvar 

Viz všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmatat, neboť dlouhá srst zakrývá některé tvarové nedostatky (např. kůže na prsou, hřbetní linie, apod.). 

 

Pozice 3. - typ 

Zakrslý králík teddy je dokonalým typem zakrslého barevného (hermelína), avšak opticky působí dojmem většího rámce v důsledku růstu dlouhé srsti Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína, vyjma uší, které mají mít délku nejvýše 6,0 cm. 

 

Pozice 4. – srst 

Srst je hustá, strukturou rovná, jemná, avšak neplstící. Je tvořena třemi typy chlupů a to podsadou, pesíky a polopesíky. Je rovnoměrně rozložena po celém těle, včetně břicha a hlavy. Délka srsti je 5,0 – 8,0 cm. Končetiny jsou osrstěny jako u plemen s normální srstí. U uší je typické, že u hlavy je srst delší a u konců kratší – uši jsou osrstněny jako u plemen s normální srstí s tím, že ve spodní přibližně třetině je srst polodlouhá a přechází do čelenky. Na břiše se povoluje srst polodlouhá – minimálně 2,0 cm. 

 

Pozice 5. - plemenný znak 

Plemenným znakem je kompaktní charakteristické osrstění, tzn. dlouhá srst po celém těle včetně tzv. čelenky. Čelenkou se míní srst na čele, která musí být u dospělého králíka dlouhá 5,0 – 8,0 cm. Od kořene uší se srst rozděluje a padá přes čelo dolů. 

 

Pozice 6. - barva krycího chlupu, podsady, očí a drápů, kresba 

Dle výchozích plemen. Při hodnocení barvy bereme v potaz, že dlouhá srst zesvětluje tón barvy. Kresebné znaky mohou být v důsledku růstu dlouhé srsti hůře rozpoznatelné a zkreslené (např. hůře znatelné linie holandské kresby, převislá srst z trupu přes boční znaky durynské kresby – nutné srst rozkrýt a prověřit). 

 

Pozice 7. - péče a zdraví 

Viz Všeobecná část Vzorníku. Srst se nestříhá (možné je zkrátit srst pouze v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku). Srst se udržuje pravidelným česáním. 

 

Přípustné vady

 

Pozice 1.: 

Viz stupnice hmotnosti. 

 

Pozice 2.: 

Viz všeobecná část. 

 

Pozice 3.: 

Menší odchylky od požadovaného typu těla, užší hrudník, příp. tělo, zřetelný krční zářez, velmi tenké a slabé končetiny. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Špičaté uši. Délka uší 6,1 – 7,0 cm. Mírně rozkleslé uši. 

 

Pozice 4.: 

Mírně kratší (tj. 4,0 – 4,9 cm) či delší srst (tj. 8,1 – 10,0 cm). Mírně nevyrovnaná délka srsti v důsledku línání (zejména kratší srst na hřbetě). Menší množství pesíků. Mírný náznak plemenných znaků angory (bačkory, licousy, praporky), popř. liščího, saténového či rex typu srsti. Přípustná je delší srst na - končetinách (tj. do maximální délky 2,5 cm). Mírný náznak plstění srsti. 

 

Pozice 5.: 

Mírně nevyrovnaný obrůst těla. Kratší či méně hustá čelenka (minimálně 4,0 cm).  

 

Pozice 6.: 

Dle výchozích plemen. 

 

Pozice 7.: 

Viz všeobecná část Vzorníku. 

 

Nepřípustné vady: 

 

Pozice 1.: 

Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,60 kg (neklasifikován). 

 

Pozice 2.: 

Viz všeobecná část. 

 

Pozice 3.: 

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá úzká hlava (výluka). Délka uší delší než 7,0 cm (výluka). Uši kratší než 4,0 cm (neklasifikován). 

 

Pozice 4.: 

Srst téměř bez podsady (výluka). Srst kratší než 4,0 cm a delší než 10,0 cm (neklasifikován). Výrazně plstnatějící srst (výluka). Zvlněná srst (výluka). Převažující struktura angorské nebo liščí srsti, popř. srst se saténovým či rex faktorem (výluka). Dlouhé chlupy na končetinách, tj. více jak 2,5 cm délky (výluka). Dlouhá srst na uších – praporky (výluka). 

 

Pozice 5.: 

Výrazně nevyrovnaný obrůst těla (výluka). Velmi řídká, krátká (méně než 4,0 cm dlouhá) či zcela chybějící čelenka (výluka). 

 

Pozice 6.: 

Dle výchozích plemen. 

 

Pozice 7.: 

Viz Všeobecná část Vzorníku. Navíc: Jakkoli neudržovaná, upravovaná či ostříhaná srst (vyjma stříhání v těsné blízkosti pohlaví a konečníku, tj. do přibližně 2,0 cm od pohlaví a konečníku - viz Pozice 7 tohoto standardu (neklasifikován).

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode