Klub chovatelů králíků ZTd a ZBTd

Zápis ze schůze

 

  1. Ustavující schůze Klubu chovatelů Zakrslých teddy a Teddy beránků (KCHZTTB)

 

Celkem přítomno 33 osob, z toho:

-         29 příznivců plemene Zakrslý teddy a Teddy beránek a

-         4 zástupci ÚOK ČSCH.

 

1. Schůzi zahájila Jana Prokešová, která schůzi vedla. Přivítala všechny přítomné a poděkovala za účast hostům z ústředí Českého svazu chovatelů (ČSCH), jmenovitě př. Šípovi, př. Sirotkovi, př. Kulandovi a př. Wilhelmovi a seznámila přítomné s programem schůze:

Program schůze:

Vystoupení zástupců Ústřední odborné komise ČSCH

Zapsání zakládajících členů KCHZTTB

Návrhy a schválení názvu klubu

Schválení Stanov

Volba členů výboru a revizní komise

Diskuse a závěr - poté plynule přejde v seminář

 

2. Poté Jana Prokešová předala slovo Ivě Šmrhové, která se podílela na založení virtuálního KPZT, který nyní ukončuje svoji činnost a plynule přechází v KCHZTTB fungujícího jako řádný klub pod záštitou ČSCH.

 

3. Slovo dostal př. Sirotek, předseda ČSCH, který vyjádřil podporu nově vznikajícímu klubu pod záštitou ČSCH. Naši snahu o vyšlechtění čistokrevného ZT právem označil jako „běh na dlouhou trať a vyjádřil souhlas ÚOK ČSCH s námi deklarovanou snahou spolupracovat s odbornou činností ČSCH (podobně jako tomu je např. v Holandsku a naopak není této snahy v Německu, odkud pochází většina importovaných ZT do ČR).

 

4. Slova se ujala Jana Prokešová, která vyzvala, aby se přihlásili ti přítomní, kteří chtějí být členy nově zakládaného klubu a jsou současně členy ZO ČSCH, což je základní podmínkou pro založení klubu. Protože bylo zjištěno, že několik ze zakládajících členů mají své členství v ZO teprve rozjednané, byl členy ÚOK ČSCH akceptován návrh Jany Prokešové, že zakládající členové se mohou stát členy některé ze ZO ČSCH i dodatečně, nejpozději však do 31. 12. 2009 a to z důvodu, že některé ZO přijímají své členy pouze 2x ročně.                                                                                                          

 

Zakládající členové KCHZTTB:

1. Jana Prokešová, členka ZO morčat

2. Magdaléna Sobotková, členka ZO Čisovice

3. Nováček Petr, člen ZO Ořechov u Brna

4. Linda Krajská Libánská, členka ZO morčat

5. Veronika Svobodová, členka ZO Nedomice

6. Iva Šmrhová, členka ZO Lysá nad Labem

7. Kateřina Dvořáková, členka ZO morčat

8. Petra Adamíková, členka ZO Prostějov

9. Renata Lešová, budoucí členka ZO Lysá nad Labem

10. Jana Zýmová, budoucí členka ZO Plzeň

11. Kateřina Janečková, budoucí členka ZO

12. Petra Flossmannová, budoucí členka ZO

 

5. Přítomní byli seznámeni s návrhem na název klubu, který byl jednomyslně schválen. Odsouhlasem byl název Klub chovatelů Zakrslých teddy a Teddy beránků (KCHZTTB).

 

6) Dále byli všichni přítomní obeznámeni s návrhem Stanov, které byly již předběžně vystaveny na webových stránkách KPZT. Stanovy klubu byly jednomyslně přijaty.

 

7) Přítomní byli seznámeni s návrhy jmen kandidátů do Výboru klubu. Výbor klubu byl jednohlasně schválen v následujícím složení:

 

Předseda klubu: Jana Prokešová

Místopředseda: Iva Šmrhová

Jednatel: Magdaléna Sobotková

Členové výboru: Lenka Hornová, Veronika Svobodová, Petra Adamíková

Pokladník: Linda Krajská Libánská

 

8) Přítomní byli obeznámeni s návrhy jmen kandidátů do Revizní komise (RK), která byla jednohlasně schválena v následujícím složení:

 

RK: Jana Zýmová, Kateřina Dvořáková, Kateřina Janečková

 

9) Ostatní:

Členská schůze jednomyslně odsouhlasila návrh Jany Prokešové na výši ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč.

 

10) Závěr: Poté Jana Prokešová poděkovala všem přítomným za účast a schůze plynule přešla v odbornou přednášku.

 

Zapsala: 25. 4. 2009 Iva Šmrhová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode